Netværk, videndeling og spændende oplæg

Netværk, videndeling og spændende oplæg

SKOLESKAK, INKLUSION OG DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER

Dansk Skoleskak afholder i dag National Vidensdag om Skoleskak 2018 med temaet: “Skoleskak, Inklusion og det 21. århundredes kompetencer”. Omkring 170 lærere og pædagoger fra hele landet deltager, og de har et program bestående af oplæg fra førende forskere, erfarne praktikere og en enkelt skak-stormester i vente. Sammen bliver vi klogere på:

Hvilken forskel gør skoleskak for skolernes arbejde med at tilgodese alle børns læring og trivsel?

Hvordan bidrager skoleskak til, at eleverne tilegner sig det 21. århundredes kompetencer?

Hvordan arbejder man teambaseret og systematisk med skoleskak i hverdagen?

Foto: National Vidensdag 2017

FORSKERE, PRAKTIKERE OG EN ENKELT SKAK-STORMESTER

Til at hjælpe os med at besvare de spørgsmål får vi bl.a. besøg af ph.d. og lektor ved UC SYD, Christian Quvang, der er ekspert i inklusion og udsatte børn og unge. Han skal gøre os klogere på, hvordan skoleskak kan bidrage til skolernes arbejde med de elever, der har brug for ekstra støtte i undervisningen.

Ulf Dalvad Berthelsen er ph.d. og adjunkt ved Aarhus Universitet og en af landets førende eksperter i spilbaseret læring og det 21. århundredes kompetencer. Efter en kort frokostpause og mulighed for netværk og måske et parti skak, vil han fortælle om de såkaldte 21. århundredes kompetencer, og hvordan skoleskak, og spilbaseret læring generelt, kan medvirke til, at eleverne i grundskolen tilegner sig de kompetencer, der menes at være nødvendige i fremtidens højteknologiske samfund.

Udover de to forskere får vi også besøg af to erfarne skoleskak-praktikere. Hans-Peder Lund og Kevin Hansen fra Tornhøjskolen i Aalborg har begge været på både Skoleskaklærer-uddannelsen® samt den ECTS-point-givende uddannelse, KAS (Kompetenceudvikling Af Skoleskaklærere). Hans-Peder og Kevin kører skoleskak som en systematisk læringsindsats, som alle lærere og pædagoger på skolen har kendskab til. Indsatsen bæres af et helt team af uddannede undervisere, og det sikrer, at skoleskak på Tornhøjskolen ikke står og falder med én ildsjæl, hvilket desværre er tilfældet på en lang række andre skoler i Danmark.

Sidste punkt på programmet er den 7-dobbelte danmarksmester og skak-stormester, Sune Berg Hansen. Han afrunder National Vidensdag om Skoleskak med et oplæg om sin karriere som professionel skakspiller og fortæller om, hvilke kompetencer skoleskak har givet ham, som han har kunnet bruge sidenhen, bl.a. i sit arbejdsliv.

LEGO® HOUSE

National Vidensdag om Skoleskak 2018 afholdes i det nye, flotte LEGO® House fra kl. 9.00-15.00.

Efterfølgende afholder Dansk Skoleskak Årsmøde, der starter kl. 15.30. Årsmødet er Dansk Skoleskaks øverste organ, der bl.a. vedtager strategi og vælger bestyrelse og stævneudvalg.

LEGO® House

Spørgsmål? Kontakt laer@skoleskak.dk / +45 3049 0580

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat