Skoleskak, inklusion og specialundervisning

Skoleskak, inklusion og specialundervisning

HVAD KAN SKOLESKAK I ARBEJDET MED INKLUSION OG SPECIALUNDERVISNING?

Om halvanden uge byder Dansk Skoleskak velkommen til National Vidensdag om Skoleskak 2018 i det nye, flotte LEGO® House i Billund. Her skal knap 170 lærere, pædagoger og øvrige skoleskak-interesserede sammen bruge en dag på at blive klogere på skoleskak som undervisningsmetode i grundskolen. Det bliver en dag fyldt med mange interessante oplæg fra førende forskere, erfarne praktikere og en enkelt stormester i skak. Alt sammen under overskriften: “Skoleskak, inklusion og det 21. århundredes kompetencer.”

En af oplægsholderne er ph.d, cand.pæd.psych. og lektor ved UC SYD, Christian Quvang. Han er docent (underviser) på forskningsporet; ‘Inklusion og eksklusion’ under forskningsprogrammet ‘Dagtilbud og skole’ samt involveret i Nationalt Videnscenter for Udsatte Børn og Unge. Til National Vidensdag om Skoleskak skal Christian gøre os klogere på inklusion og specialundervisning i grundskolen og reflektere over, hvordan skoleskak kan gøre en forskel for skolernes arbejde med dette. Forskeren fra Syddanmark vil bl.a. tage udgangspunkt i relationsbegrebet og overveje, hvordan skoleskak, som en relationsopbyggende og -styrkende aktivitet, hvor eleverne tvinges ud i en faglig og social interaktion med såvel skolekammerater og lærer/pædagog, der adskiller sig fra resten af skoledagen.

Christian Quvang, ph.d., cand.pæd.psych., UC SYD

ALLE SKAL MED

Folkeskolen skal kunne rumme alle elever – også de med særlige behov. Det har de senere år været den politiske ambition på folkeskoleområdet, at elever med behov for ekstra støtte i undervisningen, ikke ekskluderes fra den almenklasserne. Derfor skal folkeskolen som udgangspunkt tilgodese børns læring og trivsel. Først når det vurderes, at en elev har behov for mere end 9 timers ekstraundervisning om ugen, kan vedkommende henvises til et specialtilbud.

Det betyder, at lærere og pædagoger i dag oftere end tidligere skal forholde sig til elever, der har mere brug for støtte end gennemsnittet, hvilket giver en række pædagogiske og didaktiske udfordringer. Hvordan tilrettelægger man en undervisning, der både tilgodeser de udfordrede elever, de, der ikke kan få udfordringer nok, og alle dem midt imellem?

Det nye, flotte LEGO® House danner rammen om dette års National Vidensdag om Skoleskak.

SKOLESKAK FOR ALLE

Dansk Skoleskak lancerede for nylig den nye, ambitiøse indsats ‘Skoleskak For Alle’, der er målrettet 3.300 udfordrede børn og unge. Det gælder elever, der modtager specialundervisning, går på en specialskole eller bare har brug for ekstra støtte i den almene undervisning. Indsatsen er støttet af Egmont Fonden med 8,7 mio. kr. og skal inkludere de udfordrede børn og unge i det faglige og sociale fællesskab gennem skakbrættet, hvor alle er lige. Her får de faglige og sociale succesoplevelser med læring og social interaktion, hvilket i sidste ende kan betyde, at de får mod på at tage en ungdomsuddannelse. Noget der har afgørende betydning både for dem selv, men også for resten af samfundet.

SFA indsatsen går for alvor i gang i begyndelsen af det nye skoleår, hvor 200 lærere og pædagoger sendes på uddannelse og lærer, at anvende skoleskak i undervisningen. Dansk Skoleskak er allerede nu i gang med at udvikle nyt læringsmateriale målrettet elever og klasser med udfordrede elever. Derudover bliver 250 udfordrede elever ambassadører for skoleskak i løbet af indsatsen, hvor de klædes på til at hjælpe til i skoleskak-undervisningen på egen skole. På den måde inddrages de udfordrede elever i egen og andres læring og bidrager positivt til klassens og skolens fællesskab.

Foto: National Videndag 2017

LEGO® HOUSE

Christian Quvangs oplæg kan høres på fredag den 18. maj kl. 10.15 i LEGO® House, hvor Dansk Skoleskak afholder den årlige National Vidensdag om Skoleskak. Du kan stadig nå at få plads! Husk, at du også kan deltage i Årsmødet, der starter kl. 15.30 – samme dag, samme sted. Årsmødet er Dansk Skoleskaks øverste organ, hvor der bl.a. skal vælges bestyrelse og stævneudvalg.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat