MELLEMFORMER/PPR

SYSTEMATISK SKOLESKAK SOM MELLEMFORM ELLER PPR-INDSATS – FLYTTER BØRNELIV OG ØKONOMI

Systematisk skoleskak spiller hjernen stærk og styrker børn og unges faglige, sociale og mentale kompetencer, så flere får et liv med læring og uddannelse.

Metoden er spilbaseret læring / playful learning (samme filosofi som LEGO®), der er særlig effektfuld for de unge, der gør større indtryk på skolen, end skolen gør på dem. Her bliver systematisk skoleskak et modtræk til læringsulighed, som skaber nye deltagelsesbaner på tværs af special- og almenklasser. Ambitionen er at flytte børn og unge uden at hive dem ud af fællesskabet. 500 skoler har frivillige eller obligatoriske timer med skoleskak, hvoraf 100 er specialskoler / har specialklasser.

 

Hent PDF om systematisk skoleskak som mellemform.

SYSTEMATISK SKOLESKAK – ET KLOGT TRÆK

Kommuner, der tænker i nye læringsformer og stærkere sammenhæng mellem almen- og specialområdet via bl.a. mellemformer, bør se mod systematisk skoleskak. Dansk Skoleskak tilbyder fx læringsprogrammet SFA – Skoleskak For Alle® målrettet unge med ADHD og autisme og SKAK+MAT®, der engagerer og motiverer flere unge i matematik.

BROBYGNING MELLEM ALMEN- OG SPECIALKLASSER

Ved at anvende systematisk skoleskak som mellemform skabes:

  • En ramme for udvikling af kognitive, sociale og personlige kompetencer
  • Mulighed for at skabe succesoplevelser i skolen til de som mangler det
  • Nye fællesskaber og deltagelsesbaner for de med behov for ekstra støtte
  • Tilbud til højtbegavede og mere tænksomme unge, der ikke er kendt for at råbe højest

Metoderne er så virksomme, at skoler efter få måneder oplever et mindre behov for afskærmning i klassen og at unge fra specialklasser efter 6-8 mdr. kan begynde at have timer på almensporet i fx matematik og sprogfag. Med systematisk skoleskak behøver det enkelte barns behov ikke være i fokus, da metoderne arbejder med de unge i fællesskab på tværs af almen- og specialelever.

PROVEN CONCEPT

Danske forskere har tidligere fundet, at SKAK+MAT® har særlige effekter for de elever, som er udfordrede i skolen herunder især drenge, og at SFA – Skoleskak for Alle® giver unge med ADHD og autisme nye deltagelsesbaner både i og uden for klasselokalet. Se Skoleskak.dk/dokumentation.

NÆSTE TRÆK

Kontakt info@skoleskak.dk / 2240 1488 for et møde med Dansk Skoleskak – måske giver systematisk skoleskak også mening hos jer.

Live Chat