MELLEMFORMER

SYSTEMATISK SKOLESKAK SOM MELLEMFORM – FLYTTER BØRNELIV OG ØKONOMI

Systematisk skoleskak spiller hjernen stærk og styrker børn og unges faglige, sociale og mentale kompetencer, så flere får et liv med læring og uddannelse.

Metoden er spilbaseret læring / playful learning (samme filosofi som LEGO®), der er særlig effektfuld for de unge, der gør større indtryk på skolen, end skolen gør på dem. Her bliver systematisk skoleskak et modtræk til læringsulighed, og skaber nye deltagelsesbaner på tværs af special- og almenklasser. Det flytter børn, unge og økonomi.

 

Hent PDF om systematisk skoleskak som mellemform her.

SYSTEMATISK SKOLESKAK – ET KLOGT TRÆK

Kommuner, der tænker i nye læringsformer og stærkere sammenhæng mellem almen- og specialområdet via bl.a. mellemformer, bør se mod systematisk skoleskak. Dansk Skoleskak tilbyder fx læringsprogrammet SFA – Skoleskak For Alle® målrettet unge med ADHD og autisme og SKAK+MAT®, der engagerer og motiverer flere unge i matematik.

BROBYGNING MELLEM ALMEN- OG SPECIALKLASSER

Ved at anvende systematisk skoleskak som mellemform skabes:

  • Faglige, sociale og mentale succesoplevelser gennem læring
  • Udvikling af unges matematiske, sociale og personlige kompetencer
  • Nye fællesskaber og deltagelsesbaner for de med behov for ekstra støtte

Metoderne er så stærke, at flere skoler oplever, de kan fjerne fysiske afskærmninger i klasser med børn med autisme, og unge fra specialklasser starter op med timer på almensporet i fx matematik og sprogfag.

PROVEN CONCEPT

Danske forskere har tidligere fundet, at SKAK+MAT® har særlige effekter for de elever, som er udfordrede i skolen herunder især drenge, og at SFA – Skoleskak for Alle® giver unge med ADHD og autisme nye deltagelsesbaner både i og uden for klasselokalet. Se Skoleskak.dk/dokumentation.

NÆSTE TRÆK

Kontakt info@skoleskak.dk / 2240 1488 for et møde med Dansk Skoleskak, der har den nationale kompetence inden for systematisk skoleskak og hør bl.a. om Aalborg-modellen.