Teambaseret skoleskak

Teambaseret skoleskak

NATIONAL VIDENSDAG OM SKOLESKAK 2018

Om godt og vel to måneder samles en lang række lærere, pædagoger og andre skoleskak-interesserede i det nye LEGO® House i Billund, for sammen at blive klogere på skoleskak. National Vidensdag om Skoleskak 2018 bliver en dag fyldt med interessante oplæg fra både forskere og praktikere – i år med fokus på skoleskak, inklusion og det 21. århundredes kompetencer.

FRA EN TIL FIRE

Et af de emner, der vil blive taget op på dagen er teambaseret arbejde med skoleskak. Her bliver vi klogere på, hvordan lærere og pædagoger kan arbejde teambaseret med skoleskak, samt hvilke fordele og udbytter der er ved at være et helt team bag en skoleskakindsats.

Til at besvare det spørgsmål har vi inviteret lærer og skoleskakansvarlig, Hans Peder-Lund. Han vil fortælle om, hvordan han på Tornhøjskolen i Aalborg er gået fra at være den eneste, der havde ansvaret for skoleskak på skolen, til nu at være en del af et team på i alt fire ansatte.

Hans-Peder Lund, Tornhøjskolen

FRA FIRE TIL ALLE

Tilbage i 2012 var Hans-Peder Lund den eneste på Tornhøjskolen, der havde været på Skoleskaklærer-uddannelsen®. Indsatsen med skoleskak var god, men drevet af en person, var den også skrøbelig. Var Hans-Peder syg eller valgte han at forlade skolen, ville skolen ikke længere kunne tilbyde eleverne kvalificeret undervisning i skoleskak.

Ret hurtigt, og med vital opbakning fra ledelsen, der delte interessen for alternative læringsfællesskaber, fik Hans-Peder Lund dog ‘overtalt’ yderligere tre kolleger til at tage på uddannelse. Sammen tog de i alt fire ansatte fra Tornhøjskolen på den populære KAS-uddannelse (Kompetenceudvikling Af Skoleskaklærere).

Efter endt uddannelse, valgte de fire skoleskak-uddannede lærere at afholde en workshop for de øvrige kolleger på skolen. Det betyder, at næsten alle ansatte på Tornhøjskolen i dag har haft bræt og brikker i hånden og kan kende forskel på en bonde og en dronning. Det betyder noget for, hvor ambitiøs skolen kan være med deres skoleskak-satsning.

“Ja, så nu er vi fire, der har været på uddannelse i skoleskak og en hel personalestue, der kender til og har prøvet kræfter med skakspillet og skoleskak,” fortæller Hans-Peder Lund og forklarer, hvordan det gør især afholdelsen af skoleskak-turneringer en del nemmere.

“Det bliver nemmere at organisere større aktiviteter, når der er flere medarbejdere at trække. Både når turneringer skal arrangeres, men især når de skal afholdes,” siger Hans-Peder Lund og understreger, at netop det har haft stor betydning for, at skoleskak nu er en stærkt forankret del af skolens profil.

EN SKOLESKAKPROFIL

På Tornhøjskolen er skoleskak blevet en del af skolens profil. Det er især takket være ledelsens opbakning. Når man er et helt team af skoleskaklærere, er skoleskak også accepteret som en legitim skoleaktivitet på linje med alt andet,” siger Hans-Peder Lund.

At skoleskak nu er forankret som en del af skolens profil, har også indflydelse på elevernes udbytte af skoleskakaktiviteterne, fortæller Hans-Peder Lund. På spørgsmålet om, hvordan det har gjort en forskel, at de på Tornhøjskolen i Aalborg nu arbejder teambaseret med skoleskak, svarer Hans-Peder Lund, at det ganske enkelt er mere behageligt at være en del af et team end at stå alene.

“I et team kan du jo samarbejde, og det kan ikke andet end gøre undervisningen bedre. Det skyldes sparringen om undervisningen, men også din egen motivation,” afslutter Hans-Peder Lund, der ser frem til at give sine erfaringer med teambaseret skoleskak videre til kolleger fra hele Danmark til National Vidensdag om Skoleskak 2018.

LEGO® HOUSE

Man kan høre Hans-Peder Lunds oplæg om Tornehøjskolens skoleskakrejse den 18. maj kl. 11.30 i LEGO® House, hvor Dansk Skoleskak afholder den årlige National Vidensdag om Skoleskak.

Her kan du også deltage i Årsmødet, der starter kl. 15.30 og er Dansk Skoleskaks øverste organ, hvor der bl.a. skal vælges bestyrelse og stævneudvalg.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat