Forskning

BEDRE TIL MATEMATIK MED SKAK+MAT®

Skoleskak har positiv indflydelse på faglige, sociale og personlige kompetencer. Forskning fra flere lande har bl.a. vist, at skoleskak styrker børn og unges læse- og sprogforståelse, koncentration, problemløsning, uddannelsesmuligheder samt kritisk og kreativ tænkning.

 

I Danmark har man med Aarhus undersøgelsen testet skoleskaks indvirkning på indskolingselevers matematiske kompetencer via SKAK+MAT®. Undersøgelsen viste at de elever, der fik erstattet en ugentlig matematiktime med Dansk Skoleskaks SKAK+MAT®koncept klarede sig bedre end de, der modtog almindelig matematikundervisning.

 

Undersøgelsens resultater er publiceret i det internationale tidsskrift PLOS ONE: “Your Move: The effect of chess in mathematics test scores”

Elever, der modtog SKAK+MAT®-undervisning, klarede sig markant bedre i eftertests end de, der modtog almindelig matematikundervisning.

SKAK+MAT®-undervisningen gav, hvad der svarer til en tredjedel skoleårs ekstra matematikundervisning i 3. klasse.

SKAK+MAT®-undervisningen forbedrede elevernes matematiske kompetencer, uanset deres niveau inden undersøgelsen blev igangsat.

Særligt drengene, der normalt betragtes som de sværeste at motivere i skolen, havde gavn af SKAK+MAT®-undervisningen.

HVAD ER UNDERSØGT?

Sammenhængen mellem skoleskak og forbedret koncentration, læring, læsning og matematik er undersøgt i mange lande inklusiv Danmark. Læs mere om forskningsresultaterne fra Aarhus-undersøgelsen, der også er publiceret i det internationale tidsskrift PLOS ONE: “Your Move: The effect of chess in mathematics test scores”.

 

 

Se en oversigt over studier i Danmark, Tyskland, Sverige, Skotland og USA eller læs samlingen af undersøgelser og artikler om skak og uddannelse: ‘The Benefits of Chess in Education‘.

SFA – SKOLESKAK FOR ALLE

Christian Quvang, forsker og docent ved UC SYD, fulgte indsatsen SFA tæt med henblik på at undersøge, hvad skoleskak kan, når vi snakker inklusion af børn med diagnoser.

 

Forskningen viste, at skoleskak især kan hjælpe børn inden for autismespektret og/eller børn med kognitive udfordringer.

 

Quvang præsenterede sin nye forskning til Dansk Skoleskaks Nationale Vidensdag 2020, som du kan se her. Det bragte TV AVISEN flere indslag om. Forskningen skal publiceres internationalt.

NORDISK SKOLESKAK PROFESSORGRUPPE

Gruppen bidrager med råd og vejledning til læringsindsatser og arbejder for nordisk forskning i børn, læring og skoleskak. Professorgruppen består af:

Andreas Rasch-Christensen, Ph.D., Head of Research,
VIA University College, Aarhus (DEN) (fraværende på billedet)

Michael Rosholm, Professor,
TrygFondens Børneforskningscenter, Aarhus (DEN)

Mats Ekholm, Professor, Karlstads Universitet (SVE)

Lars Holmstrand, Professor, Linnéuniversitetet, Växjö (SVE)

Gunilla Härnsten, Professor, Linnéuniversitetet, Växjö (SVE)

Hermundur Sigmundsson, Professor, Norwegian University of Science and Technology (NOR) og Faculty of Health Education and Social Work (ISL)

 

På billedet er også:

Jakob Rathlev, Ph.D., Områdechef EVA

Mads Jacobsen, Generalsekretær, Dansk Skoleskak