Skoleskak og det 21. århundrede

Skoleskak og det 21. århundrede

NATIONAL VIDENSDAG OM SKOLESKAK 2018

Om under en måned byder Dansk Skoleskak omkring 150 lærere, pædagoger og øvrige skoleskak-interesserede velkommen til National Vidensdag om Skoleskak i det nye, flotte LEGO® House i Billund. Her skal vi sammen blive klogere på skoleskak som undervisningsmetode i grundskolen. Det bliver en dag fyldt med interessante oplæg fra såvel førende forskere som erfarne praktikere – alt sammen under overskriften “Skoleskak, inklusion og det 21. århundredes kompetencer.”

En af oplægsholderne er mag.art, ph.d. og Adjunkt fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet, Ulf Dalvad Berthelsen. Han forsker i spilbaseret undervisning og læring og skal gøre os klogere på ‘Det 21. århundredes kompetencer’, og hvordan skoleskak kan medvirke til, at børn og unge får netop de kompetencer, der er afgørende nødvendige for, at de kan deltage aktivt i fremtidens globaliserede, digitaliserede og højteknologiske samfund.

‘DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER’

Hvad skal vi lære nutidens børn og unge, når vi ikke ved, hvad der er vigtigt at vide og kunne i fremtiden? Det spørgsmål har forskere og praktikere i årevis funderet over i erkendelsen af, at samfundet konstant forandres og derfor i fremtiden vil være markant anderledes end i dag. Der vil ske globalisering, digitalisering og teknologisk udvikling på et plan, vi i dag har svært ved at forestille os, og det vil med garanti sætte nye og ukendte krav til borgernes kompetencer. Med betegnelsen ‘Det 21. århundredes kompetencer’, har man forsøgt at lave en mere konkret definition af, hvilke kompetencer, der bliver afgørende nødvendige i fremtiden. Hvad skal man fx kunne og vide, for at kunne gøre sig gældende på fremtidens arbejdsmarked, hvor robotter med stor sandsynlighed har overtaget en lang række arbejdsopgaver, der i dag varetages af mennesker af kød og blod?

LEGO® House, Billund. Foto: LEGO®

SPILBASERET LÆRING

Ulf Dalvad Berthelsen er mag.art og ph.d og ansat som adjunkt på Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Han har i mange år beskæftiget sig med pædagogik, læring og didaktik i relation til IT og digitalisering. Især spilbaseret undervisning og læring har Ulf Dalvad Berthelsens store interesse, hvorfor han da også deltager i forskningsprojektet, ‘ Spilbaseret læring i det 21. århundrede’, der er støttet af Innovationsfonden. Her sættes der fokus anvendelsen af analoge og digitale spilredskaber i dansk-, matematik- og science-undervisningen.

Ulf Dalvad Berthelsen er med andre ord en af de førende forskere i Danmark, hvad angår anvendelsen af spil i undervisningen. I sit oplæg til National Vidensdag om Skoleskak kan man således forvente at blive klogere på, hvorfor og hvordan spilbaseret læring kan være medvirkende til at eleverne får nogle af de kompetencer, der er afgørende for, at de kan deltage aktivt i fremtidens samfund.

LEGO® HOUSE

Ulf Dalvad Berthelsens oplæg kan høres den 18. maj kl. 13.15 i LEGO® House, hvor Dansk Skoleskak afholder den årlige National Vidensdag om Skoleskak. Du kan stadig nå at få plads!

Husk, at du også kan deltage i Årsmødet, der starter kl. 15.30 – samme dag, samme sted. Årsmødet er Dansk Skoleskaks øverste organ, hvor der bl.a. skal vælges bestyrelse og stævneudvalg.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat