Uddannelse

SKOLESKAKLÆRER-UDDANNELSEN®

Er du lærer eller pædagog, og vil du gerne være en del af den innovative undervisningsmetode skoleskak? Så er den roste 2-dages skoleskaklærer-uddannelse® det rigtige sted at starte! Uddannelsen er for dig, der skal i gang med skoleskak – uanset om du har forhåndskendskab til skakspillet eller ej. Se anmeldelsen: Skoleskaklærere vil ikke sættes mat.

På uddannelsen lærer du bl.a. at arbejde med elevernes ro og koncentration via læringsprogrammet ’Lær Skak Med Duffy!’ (Duffy er skoleskakkens maskot).

Skoleskaklærer-uddannelsen® lokalt? Kontakt uddannelse@skoleskak.dk / 3049 0580 for info.

Karina, kursist: Jeg har allerede afprøvet det i min 3.klasse. Vi har brugt hele dagen på at spille skak og øve os i den gode stil. Det har været den skønneste dag.

SKAK+MAT® uddannelsen

Uddannelsen er for dig, der har brug for nye måder til at hjælpe eleverne ind i matematikkens verden. Med SKAK+MAT® uddannelsen lærer du at sætte det evidensbaserede SKAK+MAT® program i spil, så eleverne arbejder med undersøgende matematik, samtaler om matematik og lærer matematik på nye måder.

SKAK+MAT® uddannelsen tages som online specialiseringsmodul hvis du allerede har Skoleskaklærer-uddannelsen®. Du får nye metoder til at skabe en nysgerrig og engageret matematikundervisning, der både hjælper flere elever til at knække matematikkoden og skabe mere læring for de som mangler udfordringer.

For nye skoleskakundervisere kan SKAK+MAT®-uddannelsen erhverves som tre dages lokalt tilrettelagt kompetenceudvikling efter nærmere aftale. Skriv til laer@skoleskak.dk for info.

Har du hørt om Aarhus-undersøgelsen? Her blev SKAK+MAT® undersøgt, og elever som fik SKAK+MAT® klarede sig meget bedre end de, som fik traditionel matematik. Forskningen er publiceret internationalt.

Det er en fordel at være matematiklærer eller undervise fast i matematik, men pædagoger som deltager i matematiktimer, eller varetager understøttende undervisning, har også stort udbytte og glæde af uddannelsen.

SFA – SKOLESKAK FOR ALLE ® uddannelsen

Uddannelsen er for dig, der arbejder med inklusion, trivsel og det specialiserede område. Med SFA lærer du at arbejde med udfordrede elever på nye måder via det sociale læringskoncept SFA – Skoleskak For Alle.

SFA-uddannelsen® over tre dage giver dig redskaber til at arbejde målrettet og systematisk med elevernes personlige og sociale kompetencer. Har du allerede en Skoleskaklærer-uddannelse® på cv’et? Så kan du med 1 dags SFA-specialisering komme i gang med SFA-programmet.

SFA-uddannelsen henvender sig både til lærere og pædagoger på specialskoler, i specialklasser, og på skoler som er udfordrede af inklusionsopgaven.

Kontakt laer@skoleskak.dk for at få mere at vide om SFA-uddannelsen®.

PLAYMASTER elevkurser

PLAYMASTER er Dansk Skoleskaks ung-til-ung-kurser for elever i 5.-9. klasse.

På PLAYMASTER-kurserne lærer eleverne hvordan de kan arrangere skoleskakaktiviteter for deres skolekammerater i frikvartererne, på Skolernes Skakdag eller ved lokale kommunestævner. PLAYMASTER er bl.a. inspireret af Skoleidræts Legepatruljer.

PLAYMASTER-kurserne afholdes lokalt. En skole er vært for 3-4 andre skoler, og vi anbefaler at deltage med 4-5 elever og 1 lærer pr. skole. Kurset arrangeres i samarbejde med Spar Nord Fonden med en egenbetaling på 200 kr. eks. moms pr. elev.

Alle får en spændende kursusdag, hvor eleverne uddannes som PLAYMASTERS, og læreren klædes på til at sætte dem bedst muligt i spil.

Find de næste PLAYMASTER-kurser via skoleskak.dk/kalender, og tilmeld eleverne via Mit Skoleskak.

Live Chat