Medlemsskoler

KONTAKT DIN LOKALE KREDS

KØBENHAVN

Viktor Haarmark Nielsen

Tlf.: 4051 7968

E-mail: kobenhavn@skoleskak.dk

Kredsens hjemmeside

FREDERIKSBORG

Dansk Skoleskak

Tlf.: 3049 0580

E-mail: frederiksborg@skoleskak.dk

ROSKILDE

Dansk Skoleskak

Tlf.: 3049 0580

E-mail: roskilde@skoleskak.dk

VESTSJÆLLAND

Dansk Skoleskak

Tlf.: 3049 0580

E-mail: vestsjaelland@skoleskak.dk

STORSTRØM

Dansk Skoleskak

Tlf.: 3049 0580

E-mail: storstrom@skoleskak.dk

BORNHOLM

Peter Larsen

Tlf.: 2126 3715

E-mail: bornholm@skoleskak.dk

FYN

Kris Klausen

Tlf.: 4117 8901

E-mail: fyn@skoleskak.dk

Kredsens hjemmeside

SØNDERJYLLAND

Per Gejl Jørgensen

Tlf.: 7175 2242

E-mail: sonderjylland@skoleskak.dk

RIBE

Dansk Skoleskak

Tlf.: 3049 0580

E-mail: ribe@skoleskak.dk

VEJLE

Niels Jørgen Fries Nielsen

Tlf.: 2015 2526

E-mail: vejle@skoleskak.dk

Kredsens hjemmeside

RINGKØBING

Søren Ladegaard

Tlf.: 2195 6875

E-mail: ringkobing@skoleskak.dk

Kredsens hjemmeside

AARHUS

Jacob Frølund

Tlf.: 2148 4553

E-mail: aarhus@skoleskak.dk

Kredsens hjemmeside

VIBORG

Søren Ladegaard

Tlf.: 2195 6875

E-mail: viborg@skoleskak.dk

Kredsens hjemmeside

NORDJYLLAND

Louise Højen

Tlf. 4267 0333

E-mail: nordjylland@skoleskak.dk