Medlemsskoler

KONTAKT DIN LOKALE KREDS

KØBENHAVN

Martin Kragelund Hestkjær

E-mail: kobenhavn@skoleskak.dk

Kredsens hjemmeside

FREDERIKSBORG

Dansk Skoleskak

Tlf.: 3049 0580

E-mail: frederiksborg@skoleskak.dk

ROSKILDE

Mads Hjortsø

Tlf.: 2868 1350

E-mail: roskilde@skoleskak.dk

VESTSJÆLLAND

Dansk Skoleskak

Tlf.: 3049 0580

E-mail: vestsjaelland@skoleskak.dk

STORSTRØM

Dansk Skoleskak

Tlf.: 3049 0580

E-mail: storstrom@skoleskak.dk

BORNHOLM

Peter Larsen

Tlf.: 2126 3715

E-mail: bornholm@skoleskak.dk

FYN

Anders Geisler Møller

Tlf.: 7193 9689

E-mail: fyn@skoleskak.dk

Kredsens hjemmeside

SØNDERJYLLAND

Per Gejl Jørgensen

Tlf.: 7175 2242

E-mail: sonderjylland@skoleskak.dk

RIBE

Dansk Skoleskak

Tlf.: 3049 0580

E-mail: ribe@skoleskak.dk

VEJLE

Leon Burke

Tlf.: 2840 6212

E-mail: vejle@skoleskak.dk

RINGKØBING

Søren Ladegaard

Tlf.: 2195 6875

E-mail: ringkobing@skoleskak.dk

Kredsens hjemmeside

AARHUS

Jens Ramsdal

Tlf.: 2615 3236

E-mail: aarhus@skoleskak.dk

Kredsens hjemmeside

VIBORG

Søren Ladegaard

Tlf.: 2195 6875

E-mail: viborg@skoleskak.dk

Kredsens hjemmeside

NORDJYLLAND

Louise Højen

Tlf. 4267 0333

E-mail: nordjylland@skoleskak.dk

Live Chat