Det gør vi

Se listen med alle æresmedlemmer af Dansk Skoleskak nederst på siden.

SAMMEN STYRKER VI BØRN FAGLIGT, SOCIALT OG MENTALT

Dansk Skoleskak er en non-profit organisation, som arbejder med at få flere børn og unge til at lykkes fagligt, socialt og mentalt, så flere får et liv med læring og uddannelse. Vi har den nationale kompetence inden for skoleskak og rådgiver skoler og kommuner i at bruge skoleskak systematisk som redskab til at bygge bro på tværs af køn, kultur og klassetrin.

HVAD KAN SKOLESKAK

Skoleskak spiller hjernen stærk. Det er en metode til at træne tålmodighed, fordybelse og kritisk tænkning. Her lærer eleverne at holde fokus, koncentration og tænke fremad, så de bliver bedre til matematik, trives bedre og bliver mere livsduelige. Dysten på brættet er kun en del af læringsaktiviteterne, da de sociale adfærdsregler (at give hånd før og efter kampen og opføre sig ordentligt uanset resultatet) er mindst lige så vigtige elementer.

HVORFOR SKOLESKAK

Det korte svar er: Fordi det virker! Via innovative metoder indenfor playful learning styrkes ro, koncentration og trivsel, både for de elever, der har brug for en ekstra hånd i skolen og de, som savner faglige udfordringer. Skoleskak har vist så gode resultater i skolen, at flere og flere skoler indfører obligatoriske timer med skoleskakkoncepter som fx SKAK+MAT® med fokus på matematikundervisningen eller SFA – Skoleskak For Alle målrettet det specialiserede område og elever med særlige behov.

I KAN OGSÅ VÆRE MED

Skoleskak er udbredt til 1/3 af alle danske skoler, og vi vil også gerne have jer med i fællesskabet.

Bestil info her – så hjælper vi med råd og vejledning uanset om du er lærer, forældre eller skoleledelse.

Få adgang til fællesskabet og alle fordelene, når I melder jer ind her.

Som privatperson kan du hjælpe flere børn og unge til et liv med ro, koncentration og bedre indlæring ved at bakke op om skoleskaksagen.

MISSION – HVORFOR ER VI SAT I VERDEN

Med skoleskak som metode styrker vi børn og unge fagligt, socialt og mentalt i et inkluderende og forpligtende fællesskab, der bygger bro på tværs af køn, kultur, generationer og grænser.

VISION – HVOR SKAL VI HEN

Dansk Skoleskak er i 2025 fremtidssikret via en robust finansieringsmodel med base i Skakkens Hus, og med lokale aktiviteter forankret i bæredygtige teams, så intet står og falder med enkeltpersoner. Vi er en attraktiv samarbejdspartner, som kombinerer leg og læringsmetoder til udvikling af faglige, sociale og mentale kompetencer og fællesskaber.

DANSK SKOLESKAK OG FNS VERDENSMÅL

I Dansk Skoleskak understøtter vi FNs mission om at skabe en lysere fremtid, hvor alle kan trives og nå deres fulde potentiale. Vi er særligt optaget af at skabe transfer og overgange, hvor det lærte kan bruges både i overgangen fra dagtilbud til skole, indskoling til mellemtrinet, fra skole til FGU og ungdomsuddannelse såvel som i resten af livet. Vi arbejder særligt med verdensmål nr. 3, 4, 10 og 17.

Verdensmål nr. 3 fokuserer på at sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. I Dansk Skoleskak fokuserer vi på at fremme trivsel og mental sundhed igennem vores læringskoncepter, som udvikler både personlige og sociale kompetencer, såsom respekt for forskellighed, impulskontrol og tro på egne evner.

Verdensmål nr. 4 arbejder for at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Skoleskak er en metode til at skabe et bedre læringsmiljø, som både fungerer for dem, der har brug for en ekstra hånd i skolen, og dem, der mangler faglige udfordringer. Vores læringskoncept SKAK+MAT® er undersøgt og testet af TrygFondens Børneforskningscenter, tilknyttet Aarhus Universitet. Resultaterne viste, at eleverne rykker sig matematikfaglig igennem skoleskak. Ydermere er SKAK+MAT® den eneste kendte danske læringsindsats, hvor drenge har lige så stort udbytte som piger.

Verdensmål nr. 10 fokuserer på at mindske uligheden i og imellem lande. I Dansk Skoleskak arbejder vi på at mindske uligheden imellem elever og unge. Skoleskak fungerer på tværs af alder, køn og kultur – på skakbrættet er alle lige. Vores læringskoncept Skoleskak For Alle (SFA) er skabt med henblik på at øge lærings- og livsmulighederne for de elever og unge, som kræver ekstra opmærksomhed. Dansk Med Duffy er vores indsats til modtageklasser, hvor integration, trivsel og læring er i fokus.

Verdensmål nr. 17 fremhæver globalt samarbejde som nøglen for, at vi kan realisere bæredygtig udvikling. Dansk Skoleskak er et internationalt flagskib, når det kommer til at spille hjernen stærk med skakspillet på pædagogisk vis, og vi samarbejder og deler viden både nationalt og internationalt med aktører inden for faglig, social og mental udvikling.

HISTORIEN OM SKAK

Skakspillet har en fascinerende historie. Der findes titusindvis af brætspil – men ingen helt så fede som skak. Det er brætspillets formel 1!

Myten fortæller, at det hele startede i Indien omkring år 600 med en vismand, der opfandt spillet for at gøre en konge til en bedre konge. Igennem spillet lærte kongen, hvordan en god konge må samarbejde med bønder og officerer for at få succes. Som betaling bad vismanden blot om 1 riskorn for det første felt, 2 for det næste, 4 for det tredje, 8 for det fjerde osv. Det beskedne ønske syntes kongen godt om, indtil han regnede ud, at det blev til hele 18.446.744.073.709.551.615 riskorn – flere end der var i hele hans kongerige!

Skakspillet kom til Europa ad forskellige veje. Fra Indien kom skakspillet til Perserriget (i dag Iran). Araberne tog det til sig, da de besejrede Perserne i år 642, og hurtigt blev spillet populært og bredte sig til det, vi i dag kender som Irak, Syrien, Saudi Arabien og Jordan. I takt  med Islams udbredelse, kom skak til Nordafrika, og herfra videre til Spanien og hele vejen til Rom igennem handler.

Det første spor af skak i Danmark finder man hos Knud den Store (Konge i Danmark i 1014-1035), der lærte at spille skak på en pilgrimsrejse til Rom, hvor han eftersigende blev bidt af spillet! Vikingerne tog spillet med til Danmark, og i de første mange år, var det kun konger som spillede. Første gang elever begyndte at spille skak i skolen, var omkring i 1910 – og resten er en god historie.

ÆRESMEDLEMMER

1. Skakstormester, Bent Larsen, Argentina, 1961

2. Skoleinspektør, Ove Bundgård, Væggerløse, Falster, 1963

3. Overlærer, Daniel Nielsen, København, 1963

4. Lærer, Børge Borgå, Aabenraa, 1964

5. Lærer, Svend Svendsen, Aarhus, 1965

6. Lærer, Christian Ertbjerg, Aulum, 2001

7. Lærer, Jens-Erik Christensen, Aabybro, 2001

8. Elingeniør, Ejnar Johansen, København, 2006

9. Lærer, Mogens Keinicke, Svenstrup, 2009

10. Lærer, John Dahlberg, Nr. Åby, 2009

11. Lærer, Bjarne Søndergaard, Jetsmark, 2010

12. Koordinator, Stig Holten, Hinnerup, 2016

13. Lærer, Erik Pontoppidan, Vejle, 2016

14. Lærer, Per Bromann, Gislinge, 2016

15. Skoleleder, Kai Bjørnskov, Haderslev, 2016

16. Adm. chef, Henrik Ochsner, Aarhus, 2022

17. Styrmand, Ole Holm, Humlum, Struer, 2022

Live Chat