Det gør vi

Dansk Skoleskak er en frivillig social og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation (grundlagt 1960). Vi bygger på en særlig idé om, at skoleskak styrker børn og unges faglige og sociale udvikling, hvilket hjælper flere til et liv med læring og uddannelse. Vi rådgiver kommuner, skoler, lærere og elever i anvendelse af skoleskak, og samarbejder med fonde om større lærings- og socialprojekter.

HVAD ER SKOLESKAK?

Skoleskak er en pædagogisk og økonomisk relevant metode til at styrke elevernes faglige og sociale udvikling, når fx en lærer med blot 1 times skoleskak om ugen, kan skabe et koncentrations- og kompetenceløft for op til 20 elever ad gangen. Skoleskak sker traditionelt i et samarbejde mellem skole, SFO, de ældste elever, forældre, frivillige og skakentusiaster. Sammen skaber de tilbud om skoleskak i matematik, i den understøttende undervisning, i emneuger, efter skoletid, i frikvarteret eller i børnehaveklassen/indskolingen. Flere og flere steder arbejder systematisk med skoleskak via læringskonceptet SKAK+MAT® og kommunale indsatser, der laves i et samarbejde mellem skole-, børne- og ungeforvaltninger og Dansk Skoleskak.

HVORFOR SKOLESKAK?

Dansk Skoleskak er sat i verden for, med skoleskak som pædagogisk metode, at styrke børn og unges intellektuelle og sociale udvikling i et mangfoldigt og forpligtende fællesskab på tværs af alder, køn, religion, geografi og etnicitet, hvor deltagernes koncentration, selvstændighed og analytiske evner stimuleres til et sundt undervisnings- og livsforløb. Vi bruger skoleskak som medie til at bygge bro i samfundet, og vi arbejder samfundsengagerende med problemstillinger inden for områder der gælder børn, unge, uddannelse, integration og internationalt arbejde.