Det gør vi

HVAD ER SKOLESKAK?

Skoleskak er en pædagogisk og økonomisk relevant metode til at styrke elevernes faglige og sociale udvikling, når fx en lærer med blot 1 times skoleskak om ugen, kan skabe et koncentrations- og kompetenceløft for op til 20 elever ad gangen. Skoleskak sker traditionelt i et samarbejde mellem skole, SFO, de ældste elever, forældre, frivillige og skakentusiaster. Sammen skaber de tilbud om skoleskak i matematik, i den understøttende undervisning, i emneuger, efter skoletid, i frikvarteret eller i børnehaveklassen/indskolingen. Flere og flere steder arbejder systematisk med skoleskak via læringskonceptet SKAK+MAT® og kommunale indsatser, der laves i et samarbejde mellem skole-, børne- og ungeforvaltninger og Dansk Skoleskak.

HVORFOR SKOLESKAK?

Dansk Skoleskak er sat i verden for, med skoleskak som pædagogisk metode, at styrke børn og unges intellektuelle og sociale udvikling i et mangfoldigt og forpligtende fællesskab på tværs af alder, køn, religion, geografi og etnicitet, hvor deltagernes koncentration, selvstændighed og analytiske evner stimuleres til et sundt undervisnings- og livsforløb. Vi bruger skoleskak som medie til at bygge bro i samfundet, og vi arbejder samfundsengagerende med problemstillinger inden for områder der gælder børn, unge, uddannelse, integration og internationalt arbejde.