DM i Skoleskak & Læringsfestival 2018

DM i Skoleskak & Læringsfestival 2018

DM i Skoleskak & Læringsfestival 2018 afholdes i weekenden fra den 23.-25. november, hvor der traditionen tro dystes på de sort-hvide felter om titlen som Danmarks dygtigste skoleskak-spiller i forskellige aldersgrupper. Tilmelding er nu lukket og over 200 deltagere har meldt sig klar til en festlig weekend fyldt med skoleskak. Vi glæder os til at se jer!

STORMESTER, SVØMMEHAL OG MEGET MERE

DM i Skoleskak & Læringsfestival på Den frie Lærerskole i Ollerup på Fyn. Det bliver et brag af en weekend, hvor der ud over de mange skakpartier også er mulighed for at hoppe i svømmebassinet, deltage i notationsværksted samt overvære et lærerigt og underholdende oplæg af en dansk stormester.

Der er præmier til hver 5. deltager, vandrepokal til Danmarksmestrene og en stor vandrepokal til den bedste skoleskakkreds. Bliv gerne og bak op om præmieoverrækkelsen til sidst – det er det sjoveste for alle!

HVEM KAN DELTAGE?

Alle spillere skal være medlem af Dansk Skoleskak enten via sin skole eller personligt medlemsskab. Derudover er det et krav, at man har kvalificeret sig til mesterskabet i sin egen kreds. Kvalifikation kan opnås ved kredsmesterskaber, kommunemesterskaber, placering som nr. 1-3 i sin aldersgruppe til DM 2017 eller hvis man har den rette rating. Få yderligere oplysninger om kvalifikation, gruppeinddeling og tilmelding i invitationen eller vejledningen.

Modsat tidligere år kan man IKKE opnå kvalifikation til Nordisk Mesterskab i Skoleskak via DM i Skoleskak & Læringsfestival. Kvalifikationen sker derimod fremover udelukkende via Dansk Skak Unions Ungdoms DM.

TURNERINGSMØDE

For andet år i træk afholder Dansk Skoleskaks stævneudvalg det såkaldte Turneringsmøde lørdag den 24. november kl. 19.30 på Den frie Lærerskole i Ollerup. På mødet diskuteres regler for stævner, kvalifikation, mv.

Tilmelding til Turneringsmødet sker via samme tilmeldingsformular som anvendt ved DM i Skoleskak & Læringsfestival. Det er imidlertid muligt at deltage i Turneringsmødet, selv om du ikke deltager i DM i Skoleskak & Læringsfestival 2018. Deadline for tilmelding og forslag som ønskes behandlet er X. november. Læs mere om, hvad et forslag som minimum skal indeholde og se program for mødet i invitationen.

FORPLEJNING, OVERNATNING & TRANSPORT

Alle spillere skal købe et Festivalpas, der giver adgang til alle aktiviteter samt overnatning fra lørdag til søndag. Deltagelse i aktiviteter er gratis for skoleskak-ledere, forældre og søskende. Se invitationen for priserne, hvis I ønsker overnatning og forplejning for ikke-spillere og overnatning for spillere fra fredag-lørdag.

Der arrangeres buskørsel fra Nyborg og Svenborg. Kører I i egen bil og har plads til flere, må I meget gerne gøre andre opmærksomme på dette via jeres lokale skoleskak-kreds eller på Facebook.com/skoleskak.

RESULTATER OG BILLEDER FRA SIDSTE ÅR

Se billeder og resultater fra DM i Skoleskak & Læringsfestival 2017.

Her kan I også finde links til tidligere mesterskaber.

Gruppe A

SPØRGSMÅL?

Kontakt info@skoleskak.dk / +45 3049 0580.

DM i Skoleskak & Læringsfestival 2018 arrangeres og afvikles af Dansk Skoleskak med støtte fra Den Faberske Fond, SvenborgEvent og Entreprenør Marius Pedersens Fond.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk