DM i skoleskak 2018 - Den frie Lærerskole i Ollerup - Gruppe E

Games in Round 1 - 23-11-2018.

1Noa Sinding-Signe Rasmussen1-0
2Philip Larsen-Tobias Madsen0-1
3August Hansen-Max Kaaber½-½
4Benjamin Thomsen-Philip Knudsen0-1
5John Christensen-Milo Nybro Fröjd1-0
6Jack Rehn-Jeppe Falkesgaard0-1
7Zeeshan Kustagi-Nor Merrild1-0
8Linus Jacobsen-Vaidas Meskenas0-1
9Jacob Toustrup-Jensen-Mathias Halberg0-1
10Asbjørn Slavensky-Kathrine Bruntse1-0
11Caroline Bruntse-Ole Zeuthen0-1
12Andreas Philip Cort Maleeva Hansen-Pelle Brandt1-0
13Oliver Snedker-Min Sitt1-0
14Frederik Rotvit-Christian Derlich0-1
15Tunav Chand Penki-Victor Degler1-0

Absences

Aslak Jensen-Pairing alloc bye

Games in Round 2 - 23-11-2018.

1Christian Derlich-Noa Sinding0-1
2Tobias Madsen-Oliver Snedker0-1
3Philip Knudsen-Tunav Chand Penki1-0
4Mathias Halberg-John Christensen0-1
5Jeppe Falkesgaard-Asbjørn Slavensky1-0
6Ole Zeuthen-Zeeshan Kustagi1-0
7Vaidas Meskenas-Aslak Jensen1-0
8Max Kaaber-Andreas Philip Cort Maleeva Hansen0-1
9Kathrine Bruntse-August Hansen½-½
10Milo Nybro Fröjd-Jacob Toustrup-Jensen1-0
11Nor Merrild-Caroline Bruntse0-1
12Pelle Brandt-Jack Rehn0-1
13Signe Rasmussen-Linus Jacobsen0-1
14Min Sitt-Philip Larsen1-0
15Victor Degler-Benjamin Thomsen0-1

Absences

Frederik Rotvit-Pairing alloc bye

Games in Round 3 - 23-11-2018.

1Noa Sinding-Vaidas Meskenas1-0
2Oliver Snedker-Philip Knudsen0-1
3John Christensen-Ole Zeuthen1-0
4Andreas Philip Cort Maleeva Hansen-Jeppe Falkesgaard1-0
5Jack Rehn-Tobias Madsen0-1
6August Hansen-Milo Nybro Fröjd1-0
7Zeeshan Kustagi-Linus Jacobsen0-1
8Caroline Bruntse-Mathias Halberg1-0
9Aslak Jensen-Christian Derlich0-1
10Tunav Chand Penki-Min Sitt1-0
11Benjamin Thomsen-Frederik Rotvit0-1
12Asbjørn Slavensky-Max Kaaber0-1
13Jacob Toustrup-Jensen-Kathrine Bruntse1-0
14Philip Larsen-Pelle Brandt0-1
15Nor Merrild-Signe Rasmussen0-1

Absences

Victor Degler-Pairing alloc bye

Games in Round 4 - 23-11-2018.

1John Christensen-Noa Sinding1-0
2Philip Knudsen-Andreas Philip Cort Maleeva Hansen½-½
3Tobias Madsen-Tunav Chand Penki1-0
4Christian Derlich-August Hansen0-1
5Jeppe Falkesgaard-Oliver Snedker1-0
6Vaidas Meskenas-Frederik Rotvit1-0
7Linus Jacobsen-Caroline Bruntse1-0
8Ole Zeuthen-Max Kaaber1-0
9Mathias Halberg-Zeeshan Kustagi0-1
10Min Sitt-Jacob Toustrup-Jensen1-0
11Pelle Brandt-Asbjørn Slavensky0-1
12Signe Rasmussen-Jack Rehn1-0
13Aslak Jensen-Benjamin Thomsen0-1
14Milo Nybro Fröjd-Victor Degler1-0
15Kathrine Bruntse-Philip Larsen0-1

Absences

Nor Merrild-Pairing alloc bye

Games in Round 5 - 23-11-2018.

1Andreas Philip Cort Maleeva Hansen-John Christensen½-½
2Noa Sinding-Philip Knudsen½-½
3Vaidas Meskenas-Tobias Madsen1-0
4August Hansen-Linus Jacobsen1-0
5Ole Zeuthen-Jeppe Falkesgaard0-1
6Zeeshan Kustagi-Signe Rasmussen1-0
7Caroline Bruntse-Min Sitt0-1
8Oliver Snedker-Milo Nybro Fröjd0-1
9Asbjørn Slavensky-Christian Derlich1-0
10Frederik Rotvit-Tunav Chand Penki0-1
11Max Kaaber-Benjamin Thomsen1-0
12Jacob Toustrup-Jensen-Nor Merrild0-1
13Victor Degler-Pelle Brandt1-0
14Philip Larsen-Mathias Halberg1-0
15Jack Rehn-Aslak Jensen1-0

Absences

Kathrine Bruntse-Pairing alloc bye

Games in Round 6 - 23-11-2018.

1Philip Knudsen-John Christensen1-0
2Andreas Philip Cort Maleeva Hansen-August Hansen1-0
3Jeppe Falkesgaard-Vaidas Meskenas1-0
4Tobias Madsen-Noa Sinding0-1
5Min Sitt-Zeeshan Kustagi0-1
6Tunav Chand Penki-Asbjørn Slavensky0-1
7Milo Nybro Fröjd-Ole Zeuthen½-½
8Linus Jacobsen-Max Kaaber0-1
9Benjamin Thomsen-Caroline Bruntse1-0
10Nor Merrild-Oliver Snedker0-1
11Christian Derlich-Jack Rehn1-0
12Signe Rasmussen-Frederik Rotvit1-0
13Victor Degler-Philip Larsen0-1
14Pelle Brandt-Kathrine Bruntse0-1
15Aslak Jensen-Jacob Toustrup-Jensen1-0

Absences

Mathias Halberg-Pairing alloc bye