SKAKSPILLET GØR HISTORIE LEVENDE

SKAKSPILLET GØR HISTORIE LEVENDE

MØD LENE LAURIDSEN

Hun underviser i dansk, historie og billedkunst i Darum Børneby i Esbjerg, og integrerer skoleskak i sine historietimer på kreativ vis. Vi har taget en snak med Lene om, hvordan hun bruger skakbrættet som en glimrende referenceramme i undervisningen, og hvordan hun får brikker som bønder, tårne og springere til at passe ind i Danmarks- og verdenshistorien.

HVORDAN BLEV DU INTRODUCERET TIL SKOLESKAK?

For flere år tilbage søgte jeg efter strategier for at hjælpe mine egne børn med at koncentrere sig bedre. Skoleskak dukkede op som en mulighed, men mine børn var ikke så interesserede i at spille sammen med deres mor. Senere blev jeg dog skolelærer, og her indså jeg, at skoleskak ville være det perfekte værktøj til at lære mine elever at koncentrere sig. Jeg deltog derfor i et introkursus, hvor vi fik små strategier til at integrere skoleskak i undervisningen. Men jeg ville gerne gå mere i dybden, så da jeg kom hjem, besluttede jeg mig for at lære mine elever skoleskak sammen med mig. Vi gik i værkstedet og lavede vores egne brætter af træ og fremstillede skakbrikker af ler, og imens vi formede og malede brikkerne, snakkede vi om deres typer, bevægelsesmønstre og historiske baggrund. Eleverne blev begejstrede og malede brikkerne i alle regnbuens farver – lyserøde løbere, grønne bønder og dronninger med guldkroner. Efter denne proces var vi parate til at begynde vores skoleskak-eventyr.

HVORDAN BRUGER DU SKOLESKAK I DIN UNDERVISNING?

I mine historietimer tager jeg udgangspunkt i skakbrættets brikker. Vi udforsker kongerækken, deres dronninger og magtforholdene mellem dem. Det giver os mulighed for at undersøge kongehuset og hvilken rolle det har haft gennem historien. Vi diskuterer hvad det betød at være fæstebonde og hvordan jordlodsystemet fungerede, og når eleverne sidder med tårnet, taler vi om borge, fæstninger og forskellige byggestile.

HAR DU ET RÅD TIL, HVORDAN MAN KOMMER I GANG MED AT BRUGE SKOLESKAK I SIN UNDERVISNING?

Da jeg selv startede som underviser, var jeg usikker på, hvordan jeg skulle gribe det an. Min inspiration kommer ofte fra kreativitet og ønsket om at få mine elever til at reflektere over det, jeg underviser i. Et godt udgangspunkt er at lære spillet sammen med eleverne. På den måde kan vi diskutere, hvad brikkerne symboliserer og hvorfor de bevæger sig, som de gør. Bag hver enkelt brik er der en historisk forklaring og mulighed for refleksion.

HVAD ER DIN STØRSTE SUCCES MED SKOLESKAK?

Min største succes er, når mine elever virkelig reflekterer over det, jeg underviser dem i, og forstår betydningen af det lærte. Det glæder mig at høre dem diskutere, hvad en bonde gjorde, hvilke redskaber de brugte, og hvad de har lært om 1600-tallet. Skoleskak fanger deres interesse, og de bliver godt rustet til at formidle deres viden til andre.

HVAD SYNES DU EN GOD UNDERVISER SKAL KUNNE?

Jeg mener, at vores største styrke som undervisere er at vi vil børnene. Det er vigtigt, at vi virkelig kan lide vores elever og respekterer deres udgangspunkt. En god underviser formår at engagere eleverne og tilpasse undervisningen efter deres behov. Det værste, jeg ved som underviser, er at kede mig, for når jeg keder mig, keder mine elever sig også. Derfor tænker jeg altid over, hvordan jeg kan gøre undervisningen spændende og relevant for klassen.

SKAL DU HAVE SKOLESKAK I DINE TIMER?

Få mere viden om, hvordan I kommer i gang med at spille hjernen stærk på din skole.

Bestil gratis infomateriale

Book en gratis rådgivningssamtale med en læringskonsulent

Støt Dansk Skoleskaks arbejde med at spille hjernen stærk hos børn og unge.

Caroline Fredensborg
caroline@skoleskak.dk


Live Chat