Lærere og pædagoger på skolebænken

Lærere og pædagoger på skolebænken

Dansk Skoleskak ambitiøse læringsindsats, Skoleskak For Alle, der er støttet af Egmont Fonden med 8,7 mio., er godt i gang. Over 100 lærere og pædagoger har været på uddannelse, og flere steder undervises eleverne allerede ved hjælp af det nyudviklede digitale undervisningsmateriale, der er målrettet udfordrede elever, som har brug for ekstra opmærksomhed i undervisningen.

SKOLESKAK FOR ALLE

I Skoleskak For Alle er skoleskak virkelig for ALLE elever. Dog er det især de børn, som modtager specialundervisning, går på specialskole eller har brug for ekstra støtte i undervisningen, der har gavn af indsatsen. Disse elever, for hvem den almindelige undervisning ofte ikke formår at forløse deres læringspotentiale, kan skoleskak nemlig gøre en markant positiv forskel. Både for deres læring og trivsel. I Skoleskak For Alle arbejdes der derfor med at støtte skolerne i arbejdet med at inkludere de elever, der har brug for ekstra støtte, i undervisningen. Med ambitionen om at give dem tiltrængte succesoplevelser med læring, så flere får mulighed for og mod på at tage en ungdomsuddannelse.

Knap 4.000 elever fra i alt 52 skoler deltager i indsatsen, der skal udvikle både faglige og sociale kompetencer hos eleverne. Ambitionen med Skoleskak For Alle er, at der udvikles specialiserede, systematiske læringskoncepter, der er tilpasset elevernes konkrete støttebehov – et behov, der varierer fra skole til skole. Dette skal mindske generelle udfordringer med læringsvanskeligheder og lavt selvværd og gøre det nemmere at inkludere de udfordrede elever i undervisningen.

Skoleskak For Alle skal give flere modet til at tage en ungdomsuddannelse. Foto: Dansk Skoleskak.

UDDANNELSER I HELE LANDET

I alt skal godt og vel 230 lærere og pædagoger på skolebænken i dette efterår. De skal lære, hvordan man underviser i skoleskak og anvender nyudviklet digitalt undervisningsmateriale, der er skræddersyet Skoleskak For Alle.

Indtil videre har 103 lærere og pædagoger været på uddannelse i København, Aarhus, Aalborg, Kolding og Aabybro. Frem til slutningen af oktober afholder Dansk Skoleskak uddannelser i Odense, Vejle, Roskilde og endnu en gang i København. Flest deltager i Vejle, hvor hele 34 lærer og pædagoger møder op til den to dage lange uddannelse.

Udover de to indledende uddannelsesdage, afholder Dansk Skoleskak en tredje, opfølgende uddannelsesdag senere på året, hvor der tages udgangspunkt i de konkrete erfaringer, underviserne allerede har fået.

103 lærere og pædagoger har allerede været på uddannelse. Foto: Dansk Skoleskak.

SPØRGSMÅL?

Kontakt laer@skoleskak.dk / +45 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat