Skoleskak For Alle®

NY FORSKNING: SKOLESKAK FOR ALLE GIVER BEDRE INKLUSION

Christian Quvang, forsker og docent ved UC SYD har præsenteret sin følgeforskning af indsatsen Skoleskak For Alle, og resultaterne er positive. Skoleskak kan især hjælpe børn inden for autismespektret og/eller børn med kognitive udfordringer. Læs forskningsrapporten.

SKOLESKAK FOR ALLE PÅ 53 SKOLER

Med SFA giver Dansk Skoleskak og Egmont Fonden 53 skoler mulighed for at deltage i udviklingen af specialiserede læringsindsatser, hvor der arbejdes systematisk med udviklingen af udfordrede elevers kompetencer via skoleskak. Ambitionen med SFA er, at der udvikles specialiserede, systematiske læringskoncepter tilpasset den enkelte skoles elevers konkrete støttebehov. Det er hensigten, at SFA skal:

  • Skabe faglige, sociale og mentale succesoplevelser for eleverne gennem læring
  • Udvikle elevernes matematiske, sociale og personlige kompetencer
  • Skabe nye fællesskaber for børn og unge med behov for ekstra støtte i undervisningen
Skoleskak er et sted, hvor hun kan være med, og hvor hun kan være social med de andre børn uden at være udfordret på det sociale samspil, fordi der er helt klare regler omkring, hvad er det, vi skal, og hvordan det skal foregå. - Camilla, mor til elev med autisme og ADHD.

ELEVERNE

Alle elever har gavn af indsatsen, men SFA’s primære målgruppe er udfordrede børn og unge, der har behov for ekstra støtte i undervisningen, fx grundet indlæringsvanskeligheder eller lavt selvværd. Elever med støttebehov kan både gå i normalklasse, specialklasse, modtageklasse, modtage specialundervisning, modtageundervisning eller gå på specialskole. I SFA arbejdes der med elever, der har behov for nogen støtte, uden nødvendigvis at være henvist hertil. Støttebehovet kan fx. skyldes:

  • ADHD, aspergers, autisme
  • Udviklings- /opmærksomhedsforstyrrelser
  • Generelle indlæringsvanskeligheder
  • Sociale udfordringer
  • AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel)
  • Modtageklasser/-undervisning

UDDANNELSE

Som en del af SFA uddannes og opkvalificeres godt 200 lærere og pædagoger til at lede en ugentlig times SFA-undervisning af eleverne. Der vil løbende være supervisionsbesøg af Dansk Skoleskaks læringskonsulenter, som rådgiver underviserne under hele forløbet.

DET SKRIVER PRESSEN

SFA har været omtalt i forskellige medier, bl.a. på Folkeskolen.dk:

SPØRGSMÅL?

Kontakt Dansk Skoleskak på laer@skoleskak.dk / 3049 0580 for mere information om indsatsen.

Se en video fra Østre Skole i Middelfart

Live Chat