Skoleskak For Alle

Skoleskak For Alle (SFA) er et samarbejde mellem Dansk Skoleskak og Egmont Fonden, hvor 3.300 udfordrede børn og unges lærings- og livsmuligheder skal forbedres ved at styrke deres faglige, sociale og personlige kompetencer, så læringsvanskeligheder og lavt selvværd mindskes og flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Indsatsen er støttet af Egmont Fonden.

INFO

Kontakt laer@skoleskak.dk / +45 3049 0580

WHO’S FOREBYGGELSESMODEL

SFAs indsats bygger på WHO’s forebyggelsesmodel og farveskala med rød, gul og grøn tilpasset elevernes støttebehov, så eleverne mødes i øjenhøjde. Med udgangspunkt i forebyggelsesmodellens elevsyn vil SFA:

 

 • Skabe faglige og sociale succesoplevelser for eleverne
 • Udvikle elevernes matematiske, sociale og personlige kompetencer
 • Skabe nye fællesskaber for børn og unge med behov for ekstra støtte

 

SFAs primære målgruppe er udfordrede børn og unge, der har behov for ekstra støtte og derfor har læringsvanskeligheder og lavt selvværd, men alle elever har gavn af indsatsen.

INsta

ELEVERNE

SFA er godt for alle elevers læring og koncentration, mens udfordrede elever med støtte behov har særligt udbytte af indsatsen. Elever med støtte behov kan både gå i normalklasse, specialklasse, modtageklasse, modtage specialundervisning, modtageundervisning eller gå på specialskole. I SFA arbejdes der med elever, der har behov for nogen støtte, uden nødvendigvis at være henvist hertil. Støttebehovet kan fx. skyldes:

 • ADHD, aspergers, autisme
 • Udviklings- /opmærksomhedsforstyrrelser
 • Generelle indlæringsvanskeligheder
 • Sociale udfordringer
 • AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel)
 • Modtageklasser/-undervisning

SKOLESKAK FOR ALLE PÅ 50 SKOLER

SFA giver 50 skoler mulighed for at deltage i udviklingen af specialiserede indsatser, hvor der arbejdes systematisk med udfordrede elevers kompetencer via skoleskak. Ambitionen med SFA er at udvikle specialiserede systematiske læringskoncepter tilpasset elevernes støttebehov, så læringsvanskeligheder og lavt selvværd mindskes. Hertil består indsatsen af:

 • Specialiseret læringsmateriale målrettet elevernes støttebehov
 • Kompetenceafklaring og uddannelse af lærere/pædagoger
 • 1 ugentlig times skoleskak for eleverne (40 lektioner pr. år)
 • MASTERCLASS, speciallæringskonsulenter arbejder med eleverne
 • PLAYMASTER kurser for eleverne
 • Supervision og kompetenceudvikling
 • Forankringsplan for arbejdet med skoleskak og SFA
 • Årlig måling af elevernes faglige, sociale og personlige udvikling

UDDANNELSE

Som en del at SFA uddannes og opkvalificeres 200 lærere/pædagoger til at forestå en ugentlig times SFA undervisning af eleverne. Uddannelserne afholdes i flere dele af landet og består af 2+1 dages uddannelse.

DE FØRSTE 2 UDDANNELSESDAGE

 • Aabybro, den 20.-21. august
 • Aalborg, den 29.-30. august
 • Kolding, den 4.-5. september
 • Aarhus, den 18.-19. september
 • København, den 25.-26. september
 • Odense, den 2.-3. oktober
 • Vejle, den 4.-5. oktober
 • Roskilde, den 9.-10. oktober
 • Kerteminde, den 11.-12. oktober
 • København, den 24.-25. oktober

3. UDDANNELSESDAG

 • København, den 20. november
 • Roskilde, den 21. november
 • Kerteminde, den 22. november
 • Odense, den 23. november
 • Vejle, den 27. november
 • Aalborg, den 28. november
 • Aabybro, den 29. november
 • Aarhus, den 4. december
 • Kolding, den 5. december
 • København, den 6. december

Kontakt Dansk Skoleskak på laer@skoleskak.dk / 3049 0580 for mere information om indsatsen.