Skoleskak For Alle

SKOLESKAK FOR ALLE PÅ 53 SKOLER

Med SFA giver Dansk Skoleskak og Egmont Fonden 53 skoler mulighed for at deltage i udviklingen af specialiserede læringsindsatser, hvor der arbejdes systematisk med udviklingen af udfordrede elevers kompetencer via skoleskak. Ambitionen med SFA er, at der udvikles specialiserede, systematiske læringskoncepter tilpasset den enkelte skoles elevers konkrete støttebehov. Det er hensigten, at SFA skal:

 • Skabe faglige og sociale succesoplevelser for eleverne gennem læring
 • Udvikle elevernes matematiske, sociale og personlige kompetencer
 • Skabe nye fællesskaber for børn og unge med behov for ekstra støtte i undervisningen

ELEVERNE

Alle elever har gavn af indsatsen, men SFA’s primære målgruppe er udfordrede børn og unge, der har behov for ekstra støtte i undervisningen, fx grundet indlæringsvanskeligheder eller lavt selvværd. Elever med støttebehov kan både gå i normalklasse, specialklasse, modtageklasse, modtage specialundervisning, modtageundervisning eller gå på specialskole. I SFA arbejdes der med elever, der har behov for nogen støtte, uden nødvendigvis at være henvist hertil. Støttebehovet kan fx. skyldes:

 • ADHD, aspergers, autisme
 • Udviklings- /opmærksomhedsforstyrrelser
 • Generelle indlæringsvanskeligheder
 • Sociale udfordringer
 • AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel)
 • Modtageklasser/-undervisning

UDDANNELSE

Som en del at SFA uddannes og opkvalificeres godt 230 lærere og pædagoger til at forestå en ugentlig times SFA-undervisning af eleverne. Der vil løbende være supervisionsbesøg af Dansk Skoleskaks læringskonsulenter, som rådgiver underviserne under hele forløbet.

1., 2. og 3. uddannelsesdag blev afviklet i efteråret 2018 og 4. uddannelsesdag i foråret 2019. Nedenfor kan du se datoer og lokationer for 5. uddannelsesdag, som afholdes i foråret 2020.

3., 4. og 5. uddannelsesdag er opdelt i almen og special, dvs. målrettet undervisere inden for hhv. almen- og specialområdet.

5. UDDANNELSESDAG (afvikles online pga. situationen omkring Covid-19. Deltagere får direkte besked og tilsendt et mødelink):

 • MODUL A (FOR SPECIALUNDERVISERE): 21. april fra kl. 14 – 16
 • MODUL B (FOR ALMENUNDERVISERE): 22. april fra kl. 14 – 16
 • MODUL B (ALLE): 23. april fra kl. 14 – 16
 • ELLER 28. april fra kl. 14 – 16
 • MODUL C (ALLE): 29. april fra kl. 14 – 16
 • ELLER 30. april fra kl. 14 – 16

DET SKRIVER PRESSEN

SFA har været omtalt i forskellige medier, bl.a. på Folkeskolen.dk:

SPØRGSMÅL?

Kontakt Dansk Skoleskak på laer@skoleskak.dk / 3049 0580 for mere information om indsatsen.

Se en video fra Østre Skole i Middelfart