Skoleskak For Alle

Skoleskak For Alle (SFA) er et samarbejde mellem Dansk Skoleskak og Egmont Fonden, hvor 3.300 udfordrede børn og unges lærings- og livsmuligheder skal forbedres ved at styrke deres faglige, sociale og personlige kompetencer, så læringsvanskeligheder og lavt selvværd mindskes og flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Indsatsen er støttet af Egmont Fonden.

INFO

Kontakt laer@skoleskak.dk / +45 3049 0580

SKOLESKAK FOR ALLE PÅ 53 SKOLER

Med SFA giver Dansk Skoleskak og Egmont Fonden 53 skoler mulighed for at deltage i udviklingen af specialiserede læringsindsatser, hvor der arbejdes systematisk med udviklingen af udfordrede elevers kompetencer via skoleskak. Det er hensigten, at SFA skal:

 • Skabe faglige og sociale succesoplevelser for eleverne gennem læring
 • Udvikle elevernes matematiske, sociale og personlige kompetencer
 • Skabe nye fællesskaber for børn og unge med behov for ekstra støtte i undervisningen

 

Alle elever har gavn af indsatsen, men SFAs primære målgruppe er udfordrede børn og unge, der har behov for ekstra støtte i undervisningen og derfor har indlæringsvanskeligheder og lavt selvværd.

 

Ambitionen med SFA er, at der udvikles specialiserede, systematiske læringskoncepter tilpasset den enkelte skoles elevers konkrete støttebehov. Dette konkrete fokus, skal mindske generelle udfordringer med læringsvanskeligheder og lavt selvværd. Hertil består indsatsen af:

KORT OVER SKOLER OG UDDANNELSER

UDDANNELSE

Som en del at SFA uddannes og opkvalificeres godt 230 lærere og pædagoger til at forestå en ugentlig times SFA-undervisning af eleverne. 1., 2. og 3. uddannelsesdag blev afviklet i efteråret 2018 og 4. uddannelsesdag i foråret 2019. Nedenfor kan du se datoer og lokationer for 5. uddannelsesdag, som afholdes i foråret 2020.

 

3., 4. og 5. uddannelsesdag er opdelt i almen og special, dvs. målrettet undervisere inden for hhv. almen- og specialområdet.

5. UDDANNELSESDAG

 •  København: 26. marts (special)
 • København: 27. marts (almen)
 • Skanderborg: 2. april (special)
 • Skanderborg: 3. april (almen)
 • Aalborg: 14. april (special)
 • Aalborg: 15. april (almen)
 • Odense: 21. april (special)
 • Odense: 22. april (almen)

SPECIALISERINGSMODUL

 • Odense: 6. + 7. maj 2020

ELEVERNE

SFA er godt for alle elevers læring og koncentration, mens udfordrede elever med støtte behov har særligt udbytte af indsatsen. Elever med støtte behov kan både gå i normalklasse, specialklasse, modtageklasse, modtage specialundervisning, modtageundervisning eller gå på specialskole. I SFA arbejdes der med elever, der har behov for nogen støtte, uden nødvendigvis at være henvist hertil. Støttebehovet kan fx. skyldes:

 • ADHD, aspergers, autisme
 • Udviklings- /opmærksomhedsforstyrrelser
 • Generelle indlæringsvanskeligheder
 • Sociale udfordringer
 • AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel)
 • Modtageklasser/-undervisning

SPØRGSMÅL?

Kontakt Dansk Skoleskak på laer@skoleskak.dk / 3049 0580 for mere information om indsatsen.