I Egedal bidrager skoleskak til trivslen

I Egedal bidrager skoleskak til trivslen

Denne måneds inspirationshistorie handler om Egedal Kommune, hvor skoleskak bidrager til trivsel, faglig udvikling og fællesskab. Vi har set nærmere på kommunens indsats med skoleskak bl.a. med input fra centerchef for Skole og dagtilbud i Egedal, Lone Kvist.

Egedal Kommune bruger aktivt skoleskak som en vej til at styrke elevernes trivsel, koncentration og matematikkompetencer. Sidste år fik 65 lærere og pædagoger derfor skoleskaklærer-uddannelsen®, og i dag er der medarbejdere på alle skoler med kompetencer og viden om skoleskak som pædagogisk, specialpædagogisk og didaktisk metode.

HVORFOR HAR EGEDAL KOMMUNE VALGT AT SATSE PÅ SKOLESKAK?

– Vi har fokus på både at løfte børn i særlige udfordringer og at løfte eleverne fagligt, og her er skoleskak et effektfuldt didaktisk og pædagogisk redskab, som kan understøtte elevernes fordybelse, tålmodighed, kreative og kritiske tænkning. Og så er skakspillet i høj grad også med til at styrke elevernes sociale færdigheder og fællesskab, forklarer Lone Kvist, centerchef for Skole og dagtilbud i Egedal.

Ud over et socialt og fagligt løft til alle slags elever har det også været vigtigt at skabe et fælles tredje på tværs af Egedals skoler. Skoleskak fungerer som et anderledes fælles tredje bl.a. fordi det repræsenterer nogle andre rammer og elementer ind i lærings- og trivselsmæssig kontekst i skolen. Og det kan have en positiv effekt på udviklingen af de inkluderende fællesskaber.

– Det fællesskab der opstår omkring skakbrættet er en anden form for læringsaktivitet, som er centreret omkring spil og leg med faste regler for, hvordan man opfører sig omkring skakbrættet. Det skaber nogle andre indgange ind i et andet fællesskab, som vi kan se elever med særlige behov trives i, uddyber Lone Kvist.

HVORDAN ER TILBAGEMELDINGERNE?

Et godt eksempel på skoleskakkens positive effekter ses i en indskolingsklasse på Søhøjskolen i Ølstykke. Her har klassens lærer indført skoleskak i matematiktimerne, og han oplever, at eleverne løbende er blevet bedre til at koncentrere sig om skakspillet. Det er gået fra at være en fritime til en time med fordybelse og ro, hvor eleverne kan se meningen med det, de lærer, fx koordinatsystemet, alle tallene og begreberne vandret, lodret og diagonalt. Nogle af de elever, som ikke er så bogligt stærke, opdager desuden, at de er stærke i skoleskak og får succesoplevelser med læring via skoleskakkens rammer og metode. Det har betydet, at de kommer mere på banen og deltager mere aktivt.

Tilbagemeldingerne er positive, og kommunen mærker tydeligt skoleskaks popularitet:

– Vi har stor efterspørgsel fra medarbejderne om at komme på uddannelse, og i år har vi endnu flere, der gennemfører både skoleskaklærer-uddannelsen® og overbygningen med enten SKAK+MAT® og SFA – Skoleskak For Alle®, fortæller Lone Kvist.

Tak for den inspirerende historie. 

VIL DU I GANG MED AT BRUGE SYSTEMATISK SKOLESKAK?

Uanset om du er ansat i en kommune, på en skole eller et tredje sted, så kan du hjælpe med at få et skoleskak-fællesskab til at opstå.

Dansk Skoleskak holder løbende uddannelser for lærere og pædagoger, men vi arrangerer med glæde ekstra uddannelser, så længe der er nok tilmeldte. Uddannelserne kan foregå, hvor I ønsker det.

For mere info skriv til laer@skoleskak.dk.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat