Birkhovedskolen har fået et skoleskaklokale

Birkhovedskolen har fået et skoleskaklokale

Birkhovedskolen har indrettet et lokale kun til skoleskak. Vi har talt med skoleskak-ansvarlige Martin Stenman om, hvordan skolen startede deres skoleskakrejse i 2018 og nu i afslutningen af 2021 har haft 10 ansatte på uddannelse hos Dansk Skoleskak, og skolen har et lokale med sort og hvidt ternede linoleumsgulv.

HVORDAN VAR DET AT KOMME I GANG MED SKOLESKAK – BÅDE FOR DIG OG SKOLEN?

Det var enormt spændende at komme i gang med skoleskakrejsen. I 2018 deltog min kollega Jonas og jeg i Dansk Skoleskaks Nationale Vidensdag i Billund. Her hørte vi første gang om det 3-årige forløb ”Skoleskak for alle”. Jonas og jeg vidste med et samme at her var en spændende måde at tænke undervisning på, som vi gerne ville være en del af. Vi har begge været tilhængere af brætspil i vores ungdoms- og lærerliv, så at arbejde didaktisk og pædagogisk med skakbrættet i undervisningen har været en fornøjelse.

Ledelsen var hurtig til at bakke op og støtte os i at udbrede skoleskak til kollegaerne. Jeg har oplevet, at der har været en god energi og nysgerrighed fra mine kollegaer, når de har begivet sig ind i skoleskakkens verden.

HVORDAN HAR SKOLESKAK UDVIKLET SIG PÅ SKOLEN SIDEN I STARTEDE MED DET I 2018?

Siden august 2018 har der været formaliseret skoleskak på Birkhovedskolen. Gennem SFA har vi forpligtiget os til at have mindst én times skoleskak på skemaet for udvalgte klassetrin. De er typisk placeret i den understøttende undervisning. Skoleskak bliver også brugt i skolens SFO.

I forbindelse med SFA blev 4 lærere og en pædagog uddannet. Nu er skolen blevet en del af projektet ”Nye veje”, hvor vi har benyttet os af muligheden for at sende yderligere 5 ansatte afsted på uddannelse. Og flere endnu er interesserede. Med 10 ansatte der nu gør brug af skoleskak tror jeg, at vi har nået et tipping point i forhold til at den bliver fuldt og helt integreret med tiden.

Her i efteråret har vi indviet et selvstændigt skoleskak-lokale, så undervisningen får optimale betingelser. Vi har i sommers indkøbt kæmpe skakbræt som står på vore Pædagogiske Læringscenter. Til sommer skal det også udenfor og bruges, så eleverne kan bevæge sig.

Den 19. november samlede vi 180 elever fra tre skoler i kommunen til et SFT-stævne. Det er anden gang vi afholder det. Vi skulle have været 400 elever, men grundet Covid-19 valgte vi at reducere det. Det var en god dag som jeg håber bliver en fast tradition.

På Birkhovedskolen er vi også nysgerrige på mulighederne for at indarbejde skoleskakken konkret i vores inklusionsarbejde – i forhold til vores eget og den kommunale indsats ”inkluderende læringsmiljøer”.

Personligt er jeg meget optaget af, hvordan skoleskakken kan bruges i AKT-arbejdet med udsatte og urolige elever. Hvordan skoleskakken kan være med til at finde styrkesider i dem og være med til at skabe en ny position i fællesskabet. F.eks. ved at uddanne dem til at kunne hjælpe med at undervise yngre klassetrin og dermed give dem ansvar, ejerskab samt en følelse af mestring og succes.

Jeg har som skoleskakansvarlig 4 lektioner om ugen til at komme ud at understøtte skoleskakken. Bl.a. via co-teaching og holddannelse.

I HAR FOR NYLIGT FÅET INDRETTET ET SKOLESKAKLOKALE. HVORDAN GIK DET TIL?

Vi havde et gammelt udslidt lokale på loftet som sjældent var i brug. På min efteruddannelse hos Dansk Skoleskak hørte jeg om, at der var skoler som havde gode erfaringer med et selvstændigt skoleskaklokale. Så var materialerne samlet et sted, og man kan indrette rummet på skoleskakkens vilkår.

Ledelsen var lydhør i forhold til at lokalet kunne benyttes til skoleskak. I det første stykke tid brugte vi lokalet som det var. Da der var økonomi til det blev lokalet først malet. Så kom der en stor skærm op og til sidst blev linoleumsgulvet skiftet. Selvfølgelig så der nu er skaktern.

HVILKEN FORSKEL GØR SKOLESKAKLOKALET FOR SKOLESKAKUNDERVISNINGEN OG KENDSKABET TIL SKOLESKAK PÅ SKOLEN?

Skoleskaklokalet er forholdsvist nyt, så det er endnu ikke alle kollegaer der har kendskab til det. Lokalet ligger for sig selv på skolen. Det betyder at der er mere to i undervisningen. Lokalet er indrettet på skoleskakkens præmisser, så der er ikke ting i lokalet der virker forstyrrende. Det er virkelig rart at mange af materialerne er samlet et sted.

Vi har opdaget at skakgulvet er genialt når de yngste elever skal lære brikkernes gang ved at bevæge sig rundt som brikkerne. Og så er det anderledes at eleverne kommer til lokalet. Det gør det lettere at få den gode snak om skakro og respekt for materialerne.

Martin Stenmann som Duffy, Dansk Skoleskaks maskot.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat