The Right Move

‘The Right Move – skoleskak i udsatte boligområder’ var et SATS-støttet social og udviklingsprojekt, der foregik fra 2011-2015. Formålet var at udvikle, afprøve og vurdere nye samarbejdsmodeller mellem lokale skoler, boligorganisationer og Dansk Skoleskak. Som del af en styrket boligsocial indsats fokuserede projektet på den forebyggende, opsøgende og tidlige indsats for børn og unge fra 6 til 16 år.

3 boligområder – Randers Nordby, Aalborg Øst og Vapnagaard, 3 kommuner – Randers, Aalborg og Helsingør, 9 skoler og 2.400 børn og unge deltog i projektet, hvor eleverne modtog 8 ugers undervisningsforløb med skoleskak på skemaet.

 

Hvorfor skoleskak i udsatte boligområder?
Erfaringer fra tidligere projekter viser, at børn i udsatte boligområder i særlig grad oplever udfordringer i forbindelse med deres skolegang. Dette adresserede projektet via undervisning i skoleskak, hvor flere børn og unge med bopæl i de udsatte boligområder blev hjulpet ind i bedre uddannelses- og livsforløb. Det er netop i grundskolen, at basis for et liv med læring og uddannelse grundlægges. En god start på skolelivet, hvor den enkelte lærer koncentration, tålmodighed, impulskontrol og respekt for fællesskabet, er således et afgørende grundlag for et godt grundskoleforløb, med øget mulighed for at lede til en ungdomsuddannelse og et liv med fortsat læring og uddannelse.

 

Kontakt Dansk Skoleskak laer@skoleskak.dk / 3049 0580 for info.

dsc_6225
Live Chat