Styrk skolefællesskabet med kommunestævner

Styrk skolefællesskabet med kommunestævner

SKOLESKAK – FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS

Hos Dansk Skoleskak har vi, med støtte fra Nordea-fonden, fået mulighed for at hjælpe 10 kommuner med at styrke fællesskaber på tværs af skoler via kommunestævner i skoleskak.

Med indsatsen, Skoleskak – Fællesskaber på Tværs (SFT), udvikles et stævnekoncept og digitale løsninger, der gør det nemmere for skoler at arrangere skoleskak-turneringer, hvor kommunens skoler kan mødes på tværs. Skolerne bliver aktive medskabere af stævnerne, hvor de lokale skoler, elever, lærere og pædagoger finder sammen i sjove og lærerige fællesskaber på de sort-hvide felter. Dansk Skoleskak og Nordea-fonden dækker 90% af udgifterne.

Interesseret? Det er fortsat muligt at blive en del af udviklingsprojektet.
Kontakt laer@skoleskak.dk / +45 2685 8088 og hør mere om, hvordan jeres skole kan deltage.

KOMMUNESTÆVNER

Ved deltagelse i SFT afholdes der to kommunestævner. Dansk Skoleskak står for afholdelsen af det første, hvor skolens personale opkvalificeres ved sidemandsoplæring og online kursus, så de er i stand til egenhændigt at stå for det næste samt fremtidige kommunestævner. Dansk Skoleskak hjælper med organisering og selve afviklingen af begge kommunestævner. Derudover har skolernes ældre elever mulighed for at blive medieansvarlige, der hjælper til med sjov formidling af skoleskak-aktiviteterne til kommunestævner.

Dansk Skoleskak bidrager med stor erfaring i afholdelsen af stævner i hele landet, bl.a. den årlige Landsfinale, som er Danmarks største skoleskakarrangement, hvor der sidste år var mere end 1.200 elever samlet på samme sted. Kompetente læringskonsulenter hjælper skolerne med pædagogiske og didaktiske problemstillinger forbundet med skoleskakaktiviteterne, mens skolen bidrager med personale til at organisere og afholde stævnerne.

Til kommunestævnerne får eleverne en fantastisk dag, hvor de har det sjovt, mens de tænker sammen – med egne skolekammerater og elever fra naboskolerne. På denne måde er kommunestævnerne et stærkt bidrag til et styrket skolefællesskab, når eleverne sammen kæmper om titlen som kommunemester i skoleskak.

VIL I VÆRE MED?

Ønsker I at styrke fællesskabet på jeres skole? På tværs af alder, køn og kultur. Har I længe drømt om, at der var et stærkere fællesskab mellem skolerne i jeres kommune?

Ved at deltage i udviklingsprojektet, Skoleskak – Fællesskaber på Tværs, har I mulighed for at få hjælp til at skabe de perfekte rammer omkring et styrket lokalt og kommunalt skolefællesskab.

Kontakt laer@skoleskak.dk / +45 2685 8088 og hør mere.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat