Uddannelse i din kommune?

Uddannelse i din kommune?

Laerere paa skolebaenken til lokal skoleskaklaerer uddannelseI skoleåret 2014 – 2015 har flere kommuner benyttet sig af muligheden for at få en lokal skoleskaklærer-uddannelse. Senest har 15 lærere og pædagoger fra syv forskellige skoler i Sønderborg Kommune været sammen i to dage, hvor de efter “walk-the-talk-princippet” blev klædt på til at bruge skoleskak i bl.a. understøttende undervisning, matematik og som valgfag.

Fordelene ved en lokal uddannelse er flere. Dels sparer skolerne udgifter til kørsel og overnatning i de sædvanlige kursusbyer Aarhus og København – og dels er mulighederne for netværksdannelse optimale på en lokal uddannelse, hvor man er på hold med kolleger fra naboskolerne.

Undertiden finansieres den lokale uddannelse i et samarbejde mellem skolerne og den lokale skoleforvaltning – andre gange er det rent kommunale midler som sikrer, at 10 eller flere undervisere modtager uddannelse, undervisningsmaterialer og en startpakke til 20 elever pr. deltager.

Bestil en lokal skoleskaklærer-uddannelse eller læs mere om skoleskaklærer-uddannelsen.

Spørgsmål? Kontakt uddannelse@skoleskak.dk / 3049 0580.

Mikkel Norgaard
mikkel@skoleskak.dk


Live Chat