Skoleskak på Ø-skoler

‘Skoleskak på Ø-skoler’ var et 3-årigt projekt, hvor Dansk Skoleskak samarbejdede med ø-skolerne om opstart og udvikling af skoleskak på netop ø-skoler. Projektet var støttet af A. P. Møller Fonden og omfattede 21 skoler, 15 øer og 750 elever. I alt indgik 50 lærere og frivillige i projektet, som alle fik konkrete redskaber til at undervise i skoleskak. Med udvikling af en fleksibel model for skoleskak på de danske ø-skoler blev der sigtet mod øget inddragelse af øens øvrige beboere (frivillige, søskende, forældre, bedsteforældre e.l.), som stadig står for aktiviteter i samspil med lærere og pædagoger.

Hvorfor skoleskak på ø-skoler?
Flere af de danske øer, i særlig grad småøerne, er udfordret ift. at skabe attraktive aktiviteter for øernes børn og unge og at tiltrække tilflyttere. Her ville ‘Skoleskak på Ø-skoler’ gøre en forskel. Erfaring viser, at undervisning i skoleskak styrker børn og unges interesse for læring og uddannelse. Derudover er der det sociale aspekt, hvor alle kan mødes over skakbrættet i en ligeværdig dyst på tanker og idéer. Skoleskak skaber dermed ikke blot rum for øget læring, men også for social interaktion og samvær. Skoleskak har den enestående fordel, at alle kan deltage på tværs af alder, køn og fysik. At det sker på den lokale skole, uden transportbehov, er en stor fordel. Skoleskak er desuden en meningsfyldt aktivitet i små elevgrupper, idet skoleskak fungerer fortrinligt på tværs af alder, køn og generationer. Derudover kræver skoleskak ikke investerings- eller anlægsudgifter, hvorfor skoleskak er en relevant metode – også ud fra et lokalpolitisk synspunkt.

skoleskak-hos-jer-skoleskak-dk

Events i projektet
Over en 3-årig periode afholdtes weekendaktiviteter, fx turneringer ø-skolerne i mellem, ø-mesterskaber, skaklejre og uddannelsesaktiviteter. Der er også afholdt internetmatcher mellem skolerne, hvor nettets muligheder blev udnyttet til skakdyster på tværs af landet. Dermed kan eleverne til stadighed deltage i skoleskak på tværs af alder, køn og geografisk placering.

Deltagende skoler

‘Anholt Skole og Børnehave’ (Anholt), ‘Orø Skole og Børnehus’ (Orø), ‘Tranebjerg Skole’ (Samsø), ‘Onsbjerg Lilleskole’ (Samsø), ‘Ørstedskolen’ (Langeland), ‘Humble Skole’ (Langeland), ‘Magleby Friskole’ (Langeland), ‘Tunø Skole’ (Tunø), ‘Østerlars Friskole’ (Bornholm), ‘Davidskolen’ (Bornholm),

 

Kontakt Dansk Skoleskak laer@skoleskak.dk / 3049 0580 for info om projektet.

Besøg på øerne
Vi besøgte Onsbjerg Lilleskole samt Tranebjerg Skole på Samsø, Tunø Skole og Endelave Skole og skolerne på Strynø, Langeland, Omø og Agersø. I 2013-2014 besøgte vi øerne Møn, Thurø og Ærø. Skoleskak  har også været på Agersø til småøernes øskole-seminar, hvor der blev holdt oplæg og diskuteret, hvordan Skoleskak kan bruges på ø-skoler.

‘Paradisbakkeskolen – afd. Nexø’ (Bornholm), ‘Bornholms Heldagsskole’ (Bornholm), ‘Christiansø Skole’ (Christiansø), ‘Læsø Skole’ (Læsø), ‘Strynø Skole’ (Strynø), ‘Møn Skole afdeling Hjertebjerg’ (Møn), ‘Møn Skole afdeling Stege’ (Møn), ‘Møn Friskole’ (Møn) og ‘Hørup Centralskole’ (Als).

Live Chat