Projektet før-skoleskak afsluttes

Projektet før-skoleskak afsluttes

Børnehaven Myretuen

Der spilles bønder mod løber.

Dansk Skoleskaks pilotprojekt før-skoleskak er slut og de medvirkende børnehaver har afsluttet projektet med en venskabskamp på den nærtliggende skole, hvor børnehaveklassen er blevet udfordret af førskolebørnene fra børnehaven.

Alle medvirkende børnehaver har set rigtig mange gode sider af det materiale, som før-skolebørnene har været igennem og alle børnehaverne vil gerne fortsætte med før-skoleskak i et eller andet omfang, indtil børnene skal i starte i skolen. Morten Sørensen fra Vestfjends Skoleskak fortæller om projektet:

“Børnehaven Myretuen i Kjeldbjerg deltager for tiden i et før-skoleskak projekt. Siden starten af oktober har førskolebørnene spillet skak en til to gange om ugen. Gennem historier, mini-games, opgaver og malebog er de blevet introduceret til skak. Et minigame kan være almindelig bondeskak, de tapre riddere (bønder mod springer) eller lignende. Onsdag den 18. december var de 17 før-skolebørn på besøg i børnehaveklassen på Vestjfendsskolen til en venskabsdyst”.

4-årige Willads spiller førskoleskak

4-årige Willads spiller førskoleskak mod Martin. Ikke bare bondeskak, men rigtig skak med alle brikker!

Se billederne af venskabskampen nederst på siden.

Der er udviklet en drejebog til sidst i projektet med nogle af de kommentarer, som de medvirkende pædagoger har haft til projektet. Nogle af pædagogerne har nævnt at visse opgaver i opgavehæftet har været lidt for udfordrende for nogle af børnene, men alle er kommet med gode og positive tilbagemeldinger omkring projektet og materialet. Det at alle børnehaver fortsætter efter prøveperioden er meget positivt og viser at pædagogerne kan se at det har en god virkning på førskolebørnene.

Vi har mere fra Børnehaven Myretuen, som fortsætter med før-skoleskak frem til sommerferien, hvor flere af de yngre børn også vil spille skak. Morten Sørensen skriver følgende om sit besøg i børnehaven:

4-årig spiller skak
“Torsdag den 16. januar var jeg på besøg i børnehaven for at se, hvordan det foregår. Noget af det første, jeg så, var 4 årige Willads, der spillede skak mod Martin. Willads er slet ikke før-skolebarn og derfor ikke med i projektet, men det smitter, og nogle af de mindre børn er også begyndt at spille skak eller lege lidt med brikkerne.

Børnene får instruktioner af pædagogerne

Anne og Charlotte tager et spil bønder mod løber ved magnettavlen.

Kl. 9.45 startede dagens lektion. Løberen (Listige Lis) skulle repeteres. Charlotte indledte med at læse historien om Løberen Lis op, og derefter fik børnene genopfrisket, hvordan løberen rykker. Dansk Skoleskak har udgivet en bog “Den store skakfest” med historier om alle brikkerne.

Skoleskaklederen tabte et parti
Efter introduktionen spillede børnene et minigame, hvor en løber skal prøve at stoppe to bønder. Det blev så udvidet til 3 bønder og slutteligt en løber mod 4 bønder. Jeg havde fornøjelsen at spille mod nogle af børnene, og i et af spillene med 4 bønder kunne jeg ikke forhindre Oliver i at få en bonde til baglinjen. Så har man prøvet det med: At tabe til et børnehavebarn….

Fremtidige medlemmer af Vestfjends Skoleskak
Det var en fornøjelse at se så små børn spille skak. Skakken have godt fat i flertallet af børnene, så jeg er sikker på, at jeg kommer til at møde flere af dem senere i Vestfjends Skoleskak. Myretuen er blevet så glade for skak, at de fortsætter med projektet frem mod sommerferien.”

Før-skolebørn dyster mod hinanden i minigames

Børnene giver hånd både før og efter hvert minigame.

Se Morten Sørensens indlæg på Vestfjends Skoleskaks hjemmeside.

Det er godt at se at børnene har taget skakspillet til sig i børnehaverne og spændende at se hvad det giver børnene efter at det har foregået i en længere periode.

Vi ønsker børnehaverne i projektet og andre børnehaver som ikke har været med i projektet, men har lyst til at benytte før-skoleskak overfor deres børn held og lykke!

Læs mere om før-skoleskakprojektet her.

[nggallery id=166]

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat