Nu vælges de sidste KISS-skoler

Nu vælges de sidste KISS-skoler

I skoleåret 2014/2015 valgte 10 skoler at skrue op for skoleskakken og gå nye veje.

De deltog som de første i ‘Kvalitet i Skoleskak’ (KISS)-projektet og skoleskak er på de 10 skoler blevet en udbredt læringsaktivitet i såvel matematiktimer som understøttende undervisning, valgfag og faglig fordybelse.

Nogle skoler har endog indført obligatorisk undervisning i skoleskak i indskolingen.

Desuden er skoleskak afprøvet i forbindelse med temadage, sociale arrangementer og selvfølgelig på Skolernes Skakdag, hvor 3500 KISS-elever, lærere, pædagoger og forældre deltog.

Nu skal alle de gode erfaringer deles med flere skoler, og nye ideer skal komme til. Derfor er der allerede udvalgt yderligere 10 skoler til KISS-projektet i skoleåret 2015/2016.

Men der er stadig 5 ledige pladser. Ansøgningsfristen er 5. august, så grib chancen nu!

Læs mere, og find præsentation og ansøgningsskema til Kvalitet i Skoleskak.

Spørgsmål? Kontakt programleder for Kvalitet i Skoleskak Rasmus Kemp, rasmus@skoleskak.dk / 6018 0053.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat