Skoleskak på Ø-skole seminar

Skoleskak på Ø-skole seminar

I forbindelse med projektet ’Skoleskak på Ø-Skoler’, der er støttet af ‘A.P. Møller og Hustru Christine McKinney Møllers Fond til almene Formaal’, besøgte vi tirsdag d. 11. oktober Orø (der ligger i Isefjord ud for Holbæk).

Formålet var at deltage på det lærerseminar, som skolerne fra småøerne afholder hvert andet år.

Lærere, pædagoger og skoleledere fra Anholt, Endelave, Omø, Orø, Sejerø, Tunø og Strynø deltog. Det var en positiv dag, med en flok engagerede skolefolk, der alle så store perspektiver i projektet.

Dagen blev afsluttet med, at elever fra Orø Skole spillede bondeskak, de tapre riddere og andre skoleskakformer der vakte stor glæde.

I forbindelse med projektet vil vi besøge interesserede skoler, for at opleve skolen, eleverne og lokalsamfundene. Vi har i den forbindelse allerede besøgt Orø Skole og Børnehus, Tranbjerg Skole og Onsbjerg Lilleskole på Samsø, Tunø Skole og Endelave Skole.

Du kan læse mere om ’Skoleskak på Ø-Skoler’ her.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat