Skoleskak rykker i Horsens

Skoleskak rykker i Horsens

Børn i alle aldre var med til Horsens Byskole CupI Horsens går det stærkt – rigtig stærkt. Både på Horsens Byskole og på Stensballeskolen er der godt gang i skoleskakken. Begge skoler har haft flere lærere med på den anerkendte skoleskaklærer-uddannelse, og det nyder de godt af:

Fredag den 2. maj mødtes de to skoler til den første Horsens Byskole Cup på Horsens Byskole. I alt 76 elever fra alle klassetrin fyldte skolens gymnastiksal til en dag med leg og læring fra klokken 9 til 13.
Det blev en god skoleskakdag med 5 runders holdskak på 4-mandshold, nye venner fra naboskolen og masser af koncentration og fordybelse. Dagen blev faktisk så god, at hele tre andre lokale skoler allerede nu har tilkendegivet overfor Peter Santa Sørensen (lærer og arrangør, Horsens Byskole), at de vil deltage i den næste Horsens Byskole Cup.

I forlængelse af succesen overvejer Karin Andersen (Stensballeskolen) og Peter at lave flere skoleskakturneringer i Horsens-området.

Folkeskolereformen = mere skoleskak 
På Horsens Byskole forsøger man at udvide skoleskaktilbuddene så meget som muligt. Peter Santa Sørensen fortæller:

”Der er masser af muligheder for flere skoleskaktimer til næste år pga. den nye folkeskolereform. Alle mine elever er vilde med det – det er fantastisk, den måde skoleskak kan skabe ro og koncentration på.”

Læs også vejledningen ‘Skoleskak som understøttende undervisning’.

Skoleskak inkluderer
Skoleskak er sjovt!På Horsens Byskole har især specialklasseeleverne haft glæde af skoleskaktilbuddet: ”Mange specialklasseelever er ikke så isolerede længere, som de var tidligere. De har fået en større socialflade og generelt bedre selvtillid efter at have deltaget i skoleskaktimerne. Det sociale har virkelig fået et boost for alle de elever, der er med på vores skakhold,” fortæller Peter.

”En af mine bedste skoleskakelever er faktisk ADHD’er. Han har normalt svært ved at sidde stille, men hvis man sætter ham ved et skakbræt ændrer hans opførsel karakter – han bliver meget fokuseret, sidder stille og koncentreret og spiller på lige fod med de andre elever. Faktisk har han været med som assistentlærer i nogle af timerne. Jeg kan sætte ham ved siden af to piger, han aldrig før har snakket med, hvorefter han fokuseret og tålmodigt forklarer dem om det givne skakbegreb, indtil de har forstået det,” fortsætter Peter.

Læs mere om skoleskak som forebyggende specialundervisning.

En succes for alle
De mindste er også glade for skoleskakGenerelt er erfaringen fra Horsens Byskole, at skoleskak er gavnligt for mange forskellige elever. Eksempelvis har nogle af pigerne i de ældste klasser, der ikke altid sidder med hånden oppe i timerne, haft succes på skakbrættet i stedet. ”Skoleskak har givet en anderledes tilgang til identitetsdannelse for adskillige elever – det har gavnet deres selvopfattelse, at de kunne være gode i skakfaget,” fortæller den entusiastiske skoleskaklærer.

Også de særligt intelligente elever har glæde af skoleskaktilbuddet. De har ofte brug for at blive ekstra udfordret, og her er skakspillet og alle dets finurligheder i høj grad anvendeligt.
”Derudover bruger vi skakspillet til at skabe en stemning på skolen af, at det er fedt at bruge sin hjerne. Derfor træner skakholdet også på skoletorvet, med ekstra skaksæt gjort klar, så nysgerrige elever, forældre og lærere kan deltage,” slutter Peter Santa Sørensen.

Skoleskak som eksamensforberedelse
God kamp!På Horsens Byskole har Peter og andre lærere fået ’carte blanche’ af skolelederen til at satse på skoleskak, og trods eksamenstiden deltog 10 9.-klasseselever i Horsens Byskole Cup fredag. De ville gerne have en god afslutning på skakforløbet, inden de går ud af skolen – og et fag, der giver bedre koncentration, er ikke dårligt at have som eksamensforberedelse.

Fremtiden
Til efteråret skal Peter Santa Sørensen på den videregående skoleskaklærer-uddannelse i København – sandsynligvis sammen med en kollega.

Derudover har både Stensballeskolen og Horsens Byskole allerede tilmeldt sig Skolernes Skakdag 6. februar 2015.

Horsens rykker brikker!

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat