Hjælpetrænerkursus veloverstået!

Hjælpetrænerkursus veloverstået!

I weekenden afholdt Dansk Skoleskak det traditionsrige Hjælpetrænerkursus for 35 unge lederaspiranter i alderen 12-18 år. I de fornemme rammer på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø, flot beliggende ved Sorø Akademi, underviste lederteamet i, hvordan man bliver en god skoleskakleder.

Weekenden bød blandt andet på undervisning i hvordan man sammensætter en lektion i Skoleskak, hvilke undervisningsmaterialer man kan bruge, hvordan man er en god rollemodel, og ikke mindst udfordringen i at får ro blandt en ivrig flok skoleskakspillere. Kurset blev afsluttet med, at deltagerne forberedte og fremlagde en undervisningstime i Skoleskak for hinanden.

Kurset var en blanding af klasseundervisning, gruppearbejde, skak og hygge, hvor der selvfølgelig også var tid til at brænde krudt af til kondiskak og prøve kræfter med  mørkefodbold.

Dansk Skoleskak siger tak for en super god weekend, og ser allerede frem til at byde velkommen til et nyt Hjælpetrænerkursus i 2012!

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat