VIDEO: Skoleskak i den nye folkeskole

VIDEO: Skoleskak i den nye folkeskole

Klik på billedet, og se Undervisningsministeriets video om den varierede skoledag, hvor skoleskak inddrages som eksempel.

“Med folkeskolereformen indføres en ny form for undervisning i skolen – den understøttende undervisning. Denne tid skal blandt andet bruges til aktiviteter, der kan støtte de forskellige fag. Det vil være helt oplagt at bruge skoleskak som et element her. Der er mange måder at blive inspireret, motiveret og engageret på. Skoleskak er et rigtig godt eksempel på, hvordan man kan lære på en anderledes og sjov måde”. (Christine Antorini)

Undervisningsministeriet har nu udgivet en video om understøttende undervisning og den nye folkeskole, der kan bruges til inspiration for skoler landet over – se den ved at klikke på billedet til højre.

Skoleskak er fremtiden
Den vedtagne folkeskolereform medfører, at de kommende skoleår kommer til at se anderledes ud. Tingene sker selvfølgelig gradvist, men en længere skoledag, åben skole, bevægelse, lektiecafé og særligt den understøttende undervisning er nye elementer for de fleste.

I den forbindelse kan skoleskak være oplagt som understøttende undervisning – som en aktivitet, der kombinerer leg og læring.

Med mange tilbud til skolerne er det en fordel, at skoleskak….

  • Allerede er velafprøvet og tilbydes på 300+ skoler
  • Underbygges af 50 års dansk praksis, danske eksperter og udenlandske undersøgelser
  • Styrker inklusion, koncentration, indlæringsevne og bidrager til klasserumsledelse
  • Tilbyder et let koncept med Skoleskaklærer-uddannelse, materialer og læringsforløb

Skoleskak organiseres af skolens lærere og pædagoger. De uddannes på en 2-dages skoleskaklærer-uddannelse, og med timer på skemaet organiserer de skoleskak med opbakning fra forældre og frivillige.

Udover den understøttende undervisning er der skoler, hvor skoleskak er en del af indskolingen – som matematikundervisning, AKT eller et valgfag. Mange skoler deltager også i Skolernes Skakdag fredag i uge 6.

Find mere information om skoleskak som understøttende undervisning, eller kontakt Dansk Skoleskak på info@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat