Læringskonsulent og fundraiser søges

Læringskonsulent og fundraiser søges

DanLF4sk Skoleskak har store drømme og vil være en central del af skolernes læringstilbud, så endnu flere børn og unge kan få et liv med læring og uddannelse.

Derfor opruster vi på medarbejderfronten, og til oktober vil vil gerne byde velkommen til 2 nye medarbejdere:

Læringskonsulent – med ’KAS – Kompetenceudvikling af skoleskaklærere’ vil Dansk Skoleskak, A.P. Møller Fonden og 10 kommuner videreudvikle skoleskak som et læringstilbud af højeste kvalitet via målrettet efteruddannelse af lærere og pædagoger.

Erfaren fundraiser – med skoleskak på hver 5. skole, 30.000 deltagere og en kendskabsgrad i befolkningen på 41% er vi på rette vej. Behovet er dog langt større! Derfor har vi brug for en erfaren fundraiser, så flere fonde, puljer, virksomheder og private donorer vælger at støtte op om skoleskak.

Ansøgningsfrist 20. august kl. 12.

Ansøgninger sendes til job@skoleskak.dk, og alle spørgsmål henvendes til generalsekretær Mads Jacobsen på mads@skoleskak.dk / 2240 1488.

Alle jobopslag findes på skoleskak.dk/job.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat