KAS-uddannelse i Haderslev

KAS-uddannelse i Haderslev

mms_20160906_094444 (2)Den 5. og 6. september afholdes de første to af efterårets i alt ni uddannelsesdage i projektet ‘KAS – kompetenceudvikling af skoleskaklærere’. Det sker på Pædagogisk Center i Haderslev, hvor undervisere fra Dansk Skoleskak og VIA University College kompetenceudvikler lokale lærere og pædagoger til at bruge skakspillet som redskab i bl.a. matematikundervisningen.

Efteråret byder også på kurser i Silkeborg og Hillerød Kommuner – i alt 74 lærere/pædagoger fra 43 forskellige skoler kommer igennem KAS-forløbet i september/oktober 2016.

Undervejs i forløbet skal kursisterne skrive en opgave om et selvvalgt emne – opgaverne fremlægges på tredjedagen, hvor netværksdannelse og forankringsplaner for de enkelte skoler desuden er på dagsordenen.

Om ‘KAS – kompetenceudvikling af skoleskaklærere’
‘KAS – kompetenceudvikling af skoleskaklærere’ er et samarbejde mellem Dansk Skoleskak, VIA University College Aarhus og 10 kommuner. Projektet er støttet af A. P. Møller Fonden og vil fra 2015 – 2017 kompetenceudvikle op mod 200 lærere og pædagoger til at anvende skoleskak endnu bedre og mere systematisk end hidtil. Projektets omdrejningspunkt er uddannelsesforløb, der foregår lokalt i de deltagende kommuner – men også lokale vidensdage og kommunale forankringsstrategier finder sted indenfor rammerne af KAS.

Læs mere om KAS-uddannelserne, Dansk Skoleskak, bestil gratis info-materiale eller tilmeld dig nyhedsbrevet.

Spørgsmål? Kontakt kas@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat