Uddannelse på Bornholm

Uddannelse på Bornholm

Torsdag-fredag i denne uge kommer skoleskaklærer-uddannelsen til Bornholm som en del af projektet ’Skoleskak på Ø-skoler’. Et 3-årigt projekt, hvor Dansk Skoleskak i samarbejde med ø-skolerne, vil udvikle en bæredygtig model for skoleskak på netop ø-skoler. Det sker med skoleskaklærer-uddannelsen som fundament, da lærerne her får konkrete redskaber til at undervise i skoleskak.

Nina Steensen, lærer på Blågård Skole, om skoleskaklærer-uddannelsen;

Det har været super sjovt. Jeg har været med til undervisningen i skak på skolen for 2 år siden og med uddannelsen har man ligesom et helt andet perspektiv på hvad der er bag. Så nu kan jeg også gå ind og hjælpe når eleverne sidder om eftermiddagen og ikke kan komme videre.

Skoleskaklærer-uddannelsen løber over 2 dage, bygger på aktiv deltagelse og kræver ikke forhåndskendskab til skak/skoleskak. På efteruddannelsen introduceres lærere fra Bornholm og Christiansø for pædagogiske metoder til undervisning i skoleskak, planlægning af et skoleskak undervisningsforløb og alternative skoleskak læringsaktiviteter. Udover at blive indviet i skakreglerne vil deltagerne også prøve kræfter med sociale skakformer som fx actionskak. Så de bliver alle godt rustet til at starte ’Skoleskak på Ø-skoler’ op på deres skoler.

’Skoleskak på Ø-skoler’ er støttet af ‘A.P. Møller og Hustru Christine McKinney Møllers Fond til almene Formaal’ og omfatter 21 skoler, 15 øer og deltagelse af 750 elever. I alt indgår 50 lærer og frivillige i projektet, herunder de 10 lærere der uddannes skoleskakledere når skoleskaklærer-uddannelsen kommer til Bornholm.

Niels Højskov, lærer på Onsbjerg Lilleskole på Samsø, om ’Skoleskak på Ø-skoler’:

Det er gået over al forventning! Børnene har virkelig taget det til sig og har været nysgerrige, flittige og lærenemme.

Se pressemeddelelse for skoleskaklærer-uddannelsen her.

Læs mere om projektet ’Skoleskak på Ø-skoler’ på www.skoleskak.dk/oskoler og se folkeskolen.dk’ s anmeldelse af skoleskaklærer-uddannelsen via www.skoleskak.dk/uddannelse.

For mere info om skoleskaklærer-uddannelsen og ’Skoleskak på Ø-skoler’ kontakt Tine Kamper Holbøll, 2425 5344 / tine@skoleskak.dk.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat