Uddannelse i Tønder og Guldborgsund

Uddannelse i Tønder og Guldborgsund

SSLU1I efteråret udbydes som noget nyt skoleskaklærer-uddannelser i Tønder og Guldborgsund.

Uddannelsen er et efteruddannelsestilbud til alle lærere og pædagoger, der ønsker at være en del af en landsdækkende innovativ undervisningsmetode. Efteruddannelsen løber over 2 dage, hvor lærere og pædagoger lærer pædagogiske metoder til undervisning i skoleskak, planlægning af et skoleskak undervisningsforløb og alternative læringsaktiviteter.

Undervisningen bygger på aktiv deltagelse og uddannelsen kræver ikke forhåndskendskab til det kongelige spil. Udover at blive indviet i skakreglerne vil deltagerne også prøve kræfter med aktive skakformer som fx actionskak.

Med efteruddannelsen er deltagerne rustet til at starte skoleskak op på deres skole/SFO, så endnu flere elever kan styrke deres intellektuelle og sociale kompetencer via skoleskak. Det gælder også de elever der kræver en ekstra indsats, da skoleskak samtidig styrker elevernes evne til at koncentrere sig, og derfor med fordel kan bruges som værktøj til forebyggende specialundervisning.

Uddannelsen har høstet stor ros blandt tidligere deltagere, der tæller mere end 450 lærere og pædagoger fra hele landet. Læs folkeskolen.dk’ s anmeldelse af skoleskaklærer-uddannelsen eller læs mere om uddannelserne.

Skoleskaklærer-uddannelserne i Tønder eller Guldborgsund bestilles via skakshoppen.dk.

Spørgsmål? Kontakt uddannelse@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat