Landsudvalgsmøde 2017 Tag

Fredag den 19. maj blev Dansk Skoleskak årlige Landsudvalgsmøde afholdt i forlængelse af National Vidensdag om Skoleskak. På mødet deltog medlemsskoler, kredse m.v. fra hele landet. Efter formandens beretning blev der, udover den nye struktur med bestyrelse og stævneudvalg, vedtaget et mere direkte demokrati, hvor én...

Fredag den 19. maj afholdes det årlige Landsudvalgsmøde (LU). For 2. år i træk afholdes mødet i forlængelse af den første Nationale Vidensdag om Skoleskak....