Kredsene Tag

Alle foreninger med et CVR-nummer skal hurtigst muligt have oprettet en digital postkasse til sikker post fra det offentlige. Det gælder også de 14 lokale kredse under Dansk Skoleskak og de skoleskaktilbud som kommunikerer med det offentlige. Postkassen er gratis og kan oprettes på virk.dk/postkasse. For at kunne...

Sæson 2012/2013 er så småt ved at komme i gang i hele landet. I flere kredse indbydes skoleskakledere, frivillige, forældre og øvrigt interesserede til opstartsmøde, hvor bl.a. den kommende sæsons aktivitetskalender drøftes og planlægges. Opstartsmøder er et nyt tiltag i skoleskakken, der giver anledning til, at...

Live Chat