Bestyrelse Tag

Bestyrelsen i Dansk Skoleskak tager på studietur til den russiske hovedstad, Moskva. I skakspillets moderland skal de hente og bringe inspiration til, hvordan skoleskak kan være en del af et lands skolesystem....

Et nyt år nærmer sig, og det er tid til et tilbageblik. Dansk Skoleskaks generalsekretær og formand siger tak for et begivenhedsrigt år og ønsker glædelig jul og godt nytår til alle!...

Fredag den 19. maj blev Dansk Skoleskak årlige Landsudvalgsmøde afholdt i forlængelse af National Vidensdag om Skoleskak. På mødet deltog medlemsskoler, kredse m.v. fra hele landet. Efter formandens beretning blev der, udover den nye struktur med bestyrelse og stævneudvalg, vedtaget et mere direkte demokrati, hvor én...

Live Chat