Systematik og uddannelse

Systematik og uddannelse

Sammen med skoler, lærere, pædagoger og tusindvis af elever, er Dansk Skoleskak på en rejse. Skoleskakrejsen – kalder vi den. Det er en bevægelse, hvor skoleskak udvikler sig fra at være et frivilligt undervisningstilbud båret af enkeltpersoner i retning af en systematisk læringsindsats, varetaget af undervisningsteams, der er uddannet i, hvordan man underviser i skoleskak. Skoleskakrejsen er nødvendig, fordi den sikrer fortsat kvalitet i skoleskakundervisningen, og fordi vi oplever, at hver gang vi siger velkommen til to nye skoler, siger vi farvel til en. Denne sårbarhed må og skal imødekommes, hvis der også skal være skoleskak om 5, 10 og 20 år.

Skoleskakrejsen illustreret.

Umuligt at sidde overhørig

De seneste 10 år er opbakningen til Dansk Skoleskak steget markant, fordi flere og flere ser fordelene ved, at skoleskak er en fast del af undervisningen. Vi oplever i stigende grad, at de positive effekter er umulige at sidde overhørig for såvel politikere som praktikere. Skoleskak virker – det gør en positiv forskel for både trivsel og elevernes faglige og sociale udvikling. Det har stor værdi, ikke bare for den enkelte elev, i den enkelte klasse, på den enkelte skole, men for hele samfundet.

Dansk Skoleskak har den nationale kompetence inden for skoleskak, hvorfor Undervisningsministeriet henviser til os, hvis skoler har brug for rådgivning om skoleskak som undervisningsmetode. Bl.a. derfor er Dansk Skoleskak på finansloven.

Historien om skoleskak

Dansk Skoleskak er på flere niveauer bygget på et fundament af dedikerede, dygtige og engagerede ildsjæle. Det gælder især ’hverdagens helte’, der er de hundredevis af lærere og pædagoger, der underviser tusindvis af børn og unge i skoleskak ude på skolerne. Børge Borgå, Dansk Skoleskaks grundlægger tilbage i 1960 (dengang Dansk Skole Skak) var lærer i Aabenraa og en vaskeægte ildsjæl, der kæmpede for sin, på det tidspunkt kreative og meget anderledes, idé om, at skakspillet skulle føres ind i undervisningen på landets skoler. Du kan læse mere om skoleskakkens historie i bogen, ’Skoleskak i bevægelse’.

Ildsjæle har på den måde altid været, er fortsat og vil i fremtiden være en uundværlig del af Dansk Skoleskak og afgørende for udviklingen af skoleskak i Danmark. Men selv det, der går godt, må konstant være i bevægelse. For at bevare den positive udvikling af skoleskakundervisningen, må de mange ildsjæle have opbakning. Hvis skoleskak for alvor skal udbrede i den danske grundskole – også på lang sigt – er det nødvendigt, at skoleskak forankres som en del af skolernes DNA. I den proces er opbakning fra forældre, kolleger og vigtigst af alt skoleledelsen essentiel.

Dansk Skoleskaks grundlægger, Børge Borgå i en simultan omkring 1960.

Systematik og uddannelse

På mange skoler er skoleskak stadig en ’kan-opgave’. Det er ét tilbud blandt mange. Skoleskak er ikke et fag, eleverne bliver bedømt i på samme måde som de øvrige fag. Hos Dansk Skoleskak arbejder vi imidlertid for, at skoleskak i fremtiden bliver en ’skal-opgave’, fordi det kan løse nogle af de udfordringer skolerne står overfor og skal løse. Det gælder fx trivsel, fagligt løft af især drengene og inklusionen af alle elever – også de, der har brug for ekstra støtte. Her kan skoleskak noget særligt.

Systematik og uddannelse er to nøgleord og vigtige mellemdestinationer på Skoleskakrejsen. Hvis undervisning i skoleskak skal have størst mulig effekt på elevernes faglige og sociale udvikling, er det afgørende, at skolerne har skemalagte timer, der varetages af undervisere, som er uddannet i at undervise i skoleskak.

En del af skolens DNA

Det er tilfældet på Tornhøjskolen i Aalborg, hvor Hans-Peder Lund står for skoleskakundervisningen sammen med tre kolleger. Foruden fire undervisere, der alle har været på uddannelse hos Dansk Skoleskak, har de sikret, at alle kolleger i personalestuen kender til og har prøvet kræfter med skakspillet og skoleskak. På et pædagogisk rådsmøde fik Hans-Peder og hans kolleger en halv time af skolelederen til at fortælle om skoleskak og deres deltagelse i bl.a. Skoleskaklærer-uddannelsen®. Det har gjort en stor forskel for opbakningen til skoleskak på skolen, gjort det nemmere at holde større arrangementer såsom Skolernes Skakdag og generelt betydet, at skoleskakindsatsen er blevet systematiseret og en del af Tornhøjskolens DNA.

Hans-Peder Lund og Kevin fra Tornhøjskolen holdt oplæg om deres systematiske arbejde med skoleskak til National Vidensdag om Skoleskak 2018. Foto: Andreas Ryssov

Skal indsatsen med skoleskak på Dansk Skoleskaks godt og vel 650 medlemsskoler gøres mere bæredygtig og robust og mindre afhængig af enkeltpersoner, er det nødvendigt at skoleledelsen prioriterer uddannelse af undervisere og skemalagte timer. Det sikrer systematik og styrker den kvalitative udvikling af skoleskakundervisningen. Skoleskakrejsen er altså en rejse mod systematik og kvalitet. Mod en bæredygtig og robust indsats, der ikke står og falder med den enkelte ildsjæl, men er forankret i et kompetent undervisningsteam. Så vi sikrer, at der også er skoleskak i Danmark i fremtiden.

Hvor er I på Skoleskakrejsen?

Kontakt laer@skoleskak.dk / +45 30490580 og få hjælp til, hvordan I kommer til næste destination.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat