Støt skoleskakken

Støt skoleskakken

Som noget nyt i år har du nu mulighed for at hjælpe Dansk Skoleskak med momsfritagelse når du støtter Skoleskakken. Når der nås 100 gavegivere, modtager Dansk Skoleskak nemlig momsfritagelse. Det vil sige, at  for hver gang du støtter med 50 kr., får Dansk Skoleskak pengene 36 gange igen!

Ved at benytte Dansk Skoleskaks gavegiverordning, kan du støtte skoleskakarbejdet med store og små bidrag. Pengene bruges til at udvikle vores arbejde i klubber og kredse, bl.a. i form af initiativstøtte, uddannelse af unge ledere og sociale arrangementer.

Du kan give et bidrag her eller ved det næste Skoleskak stævne.

– Tak til alle jer som allerede har støttet os!

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat