Skoleskaklærer-uddannelse i Billund

Skoleskaklærer-uddannelse i Billund

Skoleskaklærer-uddannelse BillundMandag og tirsdag har lærere og pædagoger fra Billund og Varde kommuner deltaget på den 2-dages skoleskaklærer-uddannelse. Alle kursister har tidligere på året deltaget i aktivitetslederkursus i forbindelse med Skolernes Skakdag, hvorfor det var gensynets glæde at dyste i bondeskak og de tapre riddere. Med afsæt i succesfulde oplevelser med Skolernes Skakdag deltog kursisterne således i skoleskaklærer-uddannelsen med forventning og bevidsthed om at bruge skoleskak regelmæssigt efter sommerferien.

I løbet af uddannelsen blev kursisterne klædt på til at facilitere skoleskak som metode på deres respektive skoler. Det være som et valgfag, en integreret del af undervisningen, i AKT osv. På programmet var bl.a. en række minigames, der på forskellig vis demonstrerede, hvordan skoleskak kan bruge som pædagogisk metode i undervisningen. Derudover blev kursisterne klogere på skakteori, -strategi og – teknik. Endelig blev kursisterne indført i den viden, der forelægger fra udenlandske undersøgelser og en dansk virkelighed om, hvordan skoleskak har en gavnlig effekt på eleverne, lige som skoleskak kan bruges i forbindelse med forebyggende specialundervisning.

Undervisningen bar præg af god energi og aktiv deltagelse fra kursisternes side i form af konkrete aktiviteter, opgaveløsning og aktiv lytning. Se hvornår den næste skoleskaklærer-uddannelse finder sted her.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat