Skoleskaklærer på to dage

Skoleskaklærer på to dage

SKOLESKAKLÆRER-UDDANNELSEN®

15 lærer og pædagoger var i foråret samlet på Professionshøjskolen Metropol i København til den populære to-dages Skoleskaklærer-uddannelse®.

Nogle af deltagerne underviser til daglig i indskolingen mens andre har deres hverdag på mellemtrinnet eller i udskolingen. Nogle vil bruge skoleskak til at arbejde med trivsel og klassefællesskab, og andre ser frem til at anvende den anderledes undervisningsmetode som en del af matematikundervisningen.

Det var med andre ord vidt forskellige baggrunde og motivationer, der lå til grund for de engagerede og forventningsfulde lærere og pædagoger, der deltog på uddannelsen, og netop dét er et godt eksempel på de brede anvendelsesmuligheder, der ligger i skoleskak.

SKAL DU OGSÅ PÅ UDDANNELSE?

Har du – ligesom de 15 lærere og pædagoger, der i foråret var på uddannelse i København – lyst til at tilbringe to dage på skolebænken, hvor pædagogisk og didaktisk teori blandes med med praktiske øvelser? Undervisningen tager udgangspunkt i evidensbaseret viden og snart 60 års praktisk erfaring. Efter de to uddannelsesdage er du klædt på til at kunne tilbyde eleverne undervisning i skoleskak, der gør en positiv forskel for deres faglige og sociale udvikling.

Book plads på uddannelsen til efteråret, der afholdes både i Aarhus og København.

EN LIGE HØJRE

En af deltagerne på uddannelsen i København var Nina, der er lærer på Filipskolen. Nina underviser en 1. klasse og ser især et stort potentiale i skoleskaks indflydelse på elevernes sociale kompetencer.

Jeg tænker, det bliver rigtig fedt i forhold til det sociale. Med sådan en livlig klasse, er der bare noget godt i at skulle give hånden og sige god kamp og give hånd bagefter og sige tak for kampen,” fortæller Nina og uddyber, hvordan hun mener, at skoleskak kan skabe nye relationer mellem eleverne. Relationer, der bygger på tillid og respekt, og som lærer børnene at opføre sig ordentlig.

Altså man går ikke lige ud og giver en lige højre til dem, man har siddet og spillet skak med.”

ALLE KAN VÆRE MED

Skoleskaklærer-uddannelsen® er Dansk Skoleskaks basis-uddannelse, der klæder lærere og pædagoger på til at undervise i skoleskak. Mange deltagere på uddannelsen er nye i skoleskak-verdenen, enten fordi de er ansat på en skole, der for nylig er blevet medlem af Dansk Skoleskak, eller fordi skolen ønsker flere undervisere med kompetencer til at understøtte skolens arbejde med skoleskak.

Det er ikke et krav, at man kender til skakspillet, inden man tager på uddannelsen. De basale skakregler gennemgås og undervisningen tilrettelægges altid, så alle kan være med – også dem der kender reglerne i forvejen.

Man behøver ikke være mega god til at spille skak, for at kunne være en god skoleskaklærer. Man kan sagtens spille med færre brikker end alle brikkerne. Det kan der være rigtig meget fornuftigt i,” forklarer Nina fra Filipskolen.

OGSÅ ELEVERNE

Undervisningen i skoleskak er nem at differentiere, så alle elever, uanset niveau og kendskab til skakspillet, kan være med og har udbytte af undervisningen. Det er medvirkende til, at skoleskak kan have positiv påvirkning på elevernes trivsel. Der opstår et fællesskab, når man laver noget, hvor alle kan være med.

Både de stærke og svage elever – man kan være god til skak og dårlig til andre fag i skolen, men man kan sagtens spille skak alligevel. Det bliver sådan et fællespunkt, hvor alle kan være med,” siger Nina, der har masser af mod på fremtiden med skoleskak i hendes klasse. Hun forventer at skoleskak bliver taget godt imod hos hendes elever.

Når jeg kommer tilbage til min arbejdsplads, har jeg en 1. klasse, som skal spille en hel masse skoleskak. Vi starter med noget bondeskak, og så skal vi introducere resten af brikkerne.”

BOOK PLADS

Du kan stadig nå at få plads på Skoleskaklærer-uddannelsen i enten Aarhus eller København til efteråret. Book plads her.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat