Skoleskaklærer-uddannelse i Esbjerg

Skoleskaklærer-uddannelse i Esbjerg

Tirsdag og onsdag er lærere og pædagoger blevet undervist i skak som pædagogisk metode på skoleskaklærer-uddannelsen på UC Vest i Esbjerg. Der undervises ud fra ’walk the talk’ princippet, og skakreglerne blev således præsenteret trin for trin, sådan som undervisningen kan foregå ude på skolerne og i SFO’erne. Uddannelsen indeholder konkrete øvelser fra matematik bogen SKAK+MAT©, der kombinerer skak og matematik, ligesom rapporten ’Skoleskak som forebyggende specialundervisning’ blev introduceret.

”Jeg har fået nogle rigtige gode grunde til, hvorfor skoleskak er meget givende i den forebyggende specialundervisning, ligesom jeg har lært nogle gode pædagogiske metoder til, hvordan man kan bruge skak i selve undervisningssituationen” (Rasmus Bjerring – lærer, Øster Hornum Skole, Nordjylland).

De veloplagte deltagere blev aktiveret løbende ved selv at dyste på skakbrætterne i bl.a. bondeskak, de tapre riddere, arm-hjerne og team talking chess. Deltagerne lærte tillige at notere, spille med ur og være turneringsleder. Afslutningsvist kom de selv i ilden ved at undervise hinanden i skoleskak ud fra og ved hjælp af de på uddannelsen tillærte metoder og værktøjer. Se hvornår næste skoleskaklærer-uddannelse afholdes her. Vil du gerne vide mere kontakt venligst uddannelse@skoleskak.dk eller tlf.: 3049 0580..

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat