Skoleskakken på ø tur

Skoleskakken på ø tur

I forbindelse med projektet ’Skoleskak på Ø-Skoler’ tog Dansk Skoleskak til søs for at besøge skolerne på Strynø, Langeland, Omø og Agersø.

’Skoleskak på Ø-Skoler’ er et 3-årigt projekt, støttet af A.P. Møller og Hustru Christine McKinney Møllers Fond til almene Formaal’ og omfatter, at skolerne deltager på skoleskaklærer-uddannelse, får skakmaterialer, råd og vejledning samt hjælp til transport, således at også skoler med en begrænset økonomi, kan deltage i projektet. Skolerne bidrager med undervisere og skal være med til, at udvikle en model for skoleskak på danske øer og i mindre elevhold.

Ø turen startede på Strynø Skole, hvor skolens 19 elever kastede sig ud i Bondeskak. Eleverne var rigtig skarpe til, at lære brikkernes gang og mange spillede hurtigt med alle brikkerne på brættet.

Efter Strynø gik turen til Langeland, hvor vi besøgte tre af de fem skoler der ligger på øen. Første stop var Skrøbelev Skole, hvor vi talte med skolelederen og en af lærerne, der gerne vil være med til at starte ’Skoleskak på Ø-Skoler’ op på Skrøbelev Skole.

Ikke langt fra Skrøbelev Skole ligger Ørstedskolen – den ét år ’gamle’ store skole på Langeland. Her mødtes vi med lærere og afdelingsledere, der synes projektet ’Skoleskak på Ø-Skoler’ lyder spændende for, at fortælle dem mere og perspektiverne i skolens deltagelse i projektet.

Sidste stop på Langeland var Humble Skole, der til dagligt huser ca. 160 elever og varetager alt fra børnehave, undervisning af afviste asylansøgere, SFO og meget andet. Her talte vi med skolelederen og en af lærerne fra skolen. Læren har selv spillet skoleskak, da han gik i skole og både han og skolelederen så, i kraft af skolens mange opgaver, store potentialer i skoleskak på deres skole.

Fra Langeland gik turen over Fyn og Sjælland på vej mod Omø, hvor vi besøgte Omø Skole og spillede skoleskak med skolens 8 elever. Her blev der gået til brættet – og der var vidst også en enkelt elev der vandt et parti eller to over en af lærerne.

Efter Omø gik turen til Agersø, hvor der også blev spillet skoleskak med eleverne. På Agersø Skole er der 10 elever og alle de 9 vi mødte var rigtig skarpe til skoleskak! Så det er et hold af skarpe skoleskakspillere vi kan byde velkommen til, hvis Agersø Skole kommer med i ’Skoleskak på Ø-Skoler’.

Har din skole lyst til at deltage?
‘Skoleskak på Ø-Skoler’ omfatter 21 skoler, 15 øer og deltagelse af 750 elever. I alt indgår 50 lærere og frivillige i projektet, som alle får konkrete redskaber til at undervise i skoleskak. Læs mere om projektet på skoleskak.dk/oskoler

For information om, hvordan din skole kommer med i ’Skoleskak på Ø-Skoler’ kontakt Tine Kamper Holbøll, tine@skoleskak.dk, tlf.: 2425 5344.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat