Skoleskak træner hukommelsen

Skoleskak træner hukommelsen

I rapporten ’Skoleskak som forebyggende specialundervisning’ kan man læse om effekterne ved skoleskak som konkret metode til at inkludere flere børn i skolen. Også i Sverige har man set positive resultater af skoleskak. 250 svenske skolebørn har netop deltaget i en undersøgelse, foretaget af Torkel Klingberg fra Karolinska Instituttet i Stockholm, hvor man ud fra målinger af børns arbejdshukommelse kan forudsige hvor godt de vil klare sig i matematiktimerne to år senere.

Bestil gratis informations materiale om skoleskakkens positive effekter her og følge Dansk Skoleskak på vores facebook side.

”Skoleskak har den fordel i forhold til børn, at de kan se konsekvensen af ikke at koncentrere sig, nemlig at de taber. Det er lettere at forholde sig til, end hvis læreren forklarer, at de skal koncentrere sig om læsningen, ellers får de det svært.” Mads Jacobsen, generalsekretær Dansk Skoleskak.

Den svenske undersøgelse viser at når børn koncentrerer sig om at spille skoleskak, eller spille på et musikinstrument, er de ikke bare i gang med en sjov aktivitet. De er samtidig i gang med at træne arbejdshukommelsen større og dermed øge deres chancer for at klare sig godt i skolefag som matematik. – Jo større arbejdshukommelse, desto bedre skoleresultater.

”I dag ved vi, at arbejdshukommelsen er en flaskehals for al læring, og at det derfor vil rykke gevaldigt, hvis man kan udvide den. Det er i den forbindelse tankevækkende, at to af de mest effektive træningsmetoder, musik og skak, sammen med andre musisk-kreative aktiviteter er så godt som pillet ud af skolen.” Siger læge og hjerneforsker, Kjeld Fredens, der til januar udkommer med en ny udgave af bogen ’Mennesket i hjernen’ med et nyt kapitel om hukommelsens betydning.

Kjeld Fredens vurderer at træning af arbejdshukommelsen er et effektivt middel til at sikre, at flere børn kan rummes i folkeskolens normalklasser. ”Diagnosen ADHD er en meget bred diagnose for børn, der har svært ved at passe ind i skolen. Formentlig ’fejler’ mange af disse børn ikke andet, end at de har en utrænet arbejdshukommelse.”

Også i dansk kontekst arbejdes der på at dokumentere en sammenhæng mellem skoleskak og bedre skoleresultater. Dansk Skoleskak er netop nu i gang med at søge fondsmidler til, i samarbejde med DPU Aarhus Universitet, at gennemføre en undersøgelse på 1000 skolebørn af, hvilken effekt skoleskak har på læse- og regnefærdigheder samt koncentrationsevne og trivsel.

”Vi kan endnu ikke direkte dokumentere, at skoleskak giver bedre skoleresultater. Men når vi har bedt lærere evaluere vores projekters effekt på børnenes evne til at koncentrere sig, har svarene været helt vildt positive” fortæller Mads Jacobsen, generalsekretær Dansk Skoleskak.

Læs artiklen om skoleskak og arbejdshukommelse her.

Hør mere om den svenske undersøgelse og Dansk Skoleskak i Radio24syv kl. 17.00.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat