SKOLESKAK TIL UNGE MED MISBRUGS-UDFORDRINGER

SKOLESKAK TIL UNGE MED MISBRUGS-UDFORDRINGER

Benjamin, 20 år, er vokset op med forældre, der har været misbrugere, og han har selv været ude i et misbrug. Denne måneds inspirationshistorie handler om forløbet NEXT MOVE, for unge der kæmper med misbrug, hvor Benjamin deltog. Dansk Skoleskaks psykolog, Simon Wilbrandt, stod for forløbet, som bl.a. havde fokus på at udvikle deltagernes forståelse for egen livssituation gennem aktiv deltagelse.

SOCIALT SAMMENHOLD

”Det sociale.” lyder svaret, da Benjamin bliver spurgt om, hvad det bedste ved forløbet var. Han uddyber ”Det at vi som gruppe har fået brugt mere tid sammen – men også en anderledes form for tid, der ikke har været samtaler eller undervisning om misbrug. Nu har jeg lettere ved at se for mig, at nogle af de relationer, jeg har dannet her, vil vare ved, og det er klart blevet gjort mere sandsynligt af NEXT MOVE.”

Om NEXT MOVE fortæller Simon ”Formålet med forløbet var at skabe et socialt fællesskab i gruppen, så de i højere grad kunne arbejde med deres udfordringer sammen. Derudover blev der trænet konkrete kompetencer som fx vedholdenhed og problemløsning, der er vigtige egenskaber, når man vil dreje sit liv i en ny retning. Flere i gruppen havde oplevet mange nederlag i fortiden, og de trængte til nogle af de succesoplevelser, som forløbet skabte.”

FORVENTNINGER OG ET ÅBENT SIND

Benjamin var afgørende for, at forløbet NEXT MOVE fandt sted. Han har været en del af en gruppe for unge med misbrugs-udfordringer, som i fællesskab fik muligheden for et ekstra forløb, hvor deltagerne skulle samles om en aktivitet. Her foreslog Benjamin skakspillet, som han har fordybet sig i under corona, og fik, efter eget udsagn, en overraskende positiv respons. Dansk Skoleskak blev kontaktet og et forløb af 7 møder på hver 2 timer var en realitet.

Om forløbet siger Benjamin: ”Jeg havde nok en forventning om, at forløbet ville have mere teknisk indhold – det havde også noget at gøre med, at jeg gerne ville forbedre mine evner som skakspiller.” Og netop Benjamins erfaringer med skakspillet gjorde også, at han var bange for at kede sig, da han opdagede forløbets første møder handlede om, hvordan brikkerne flytter.

“Jeg tænkte det umuligt kunne være spændende at spille tre bønder mod en springer, nu når jeg er vant til at spille med alle brikkerne.” Men Benjamin fandt ud af, at det kunne være spændende at engagere sig i de forskellige mini-games, Simon præsenterede, idet han åbnede sig op for ideen om at lære tingene igen og på nye måde som et fællesskab.

Da han bliver spurgt om, hvad han kan tage med sig fra forløbet, svarer Benjamin bl.a. “Det at have et åbent sind… Det betød en hel del at lære tingene sammen, hvor alle kunne følge med, og så fik jeg jo også selv et bedre kendskab til brikkerne og deres værdi samt en dybere forståelse af spillet.”

KAN SKOLESKAK HJÆLPE ANDRE?

Adspurgt om der er andre, der kunne have gavn af et lignende forløb, svarer Simon “Det er der helt sikkert. Vi har allerede erfaringer med unge voksne, der kæmper med social angst, hvor en konkret og forudsigelig ramme gør, at de udfordrer deres angst samtidig med, at de tager konkrete redskaber med hjem. Vi har endda afholdt et forløb for den brede målgruppe ‘unge som oplever stressede situationer i hverdagen, som de ikke kan håndtere’, og her var feedbacken også god.”

Og det svar stemmer godt overens med Benjamins: “Jeg har svært ved at forestille mig nogle, der ikke kunne få et eller andet godt fra det. Mennesket er et socialt væsen, og vi har godt af at blive udfordret på det kognitive.”

Tak til Benjamin og Simon for at fortælle om NEXT MOVE – det er inspirerende.

Har du lyst til at høre mere om NEXT MOVE eller er du interesseret i at starte et forløb i din egen kommune? Kontakt Simon på 2897 2264 / Simon@skoleskak.dk

Simon Wilbrandt, Dansk Skoleskaks psykolog.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat