Skoleskak på skemaet i Hjørring

Skoleskak på skemaet i Hjørring

DSC_6395Onsdag den 17. august samles 19 matematikvejledere fra hele Hjørring Kommune til dagskursus. Torsdag den 18. og fredag den 19. august sætter 20 lærere og pædagoger fra Hirtshals Skoledistrikt sig på skolebænken til 2 dages uddannelse i SKAK+MAT©.

Kurser og uddannelser danner grundlag for et stort samarbejdsprojekt mellem Hjørring Kommune og Dansk Skoleskak. I projektet er der særligt fokus på, hvordan skakspillet kan være med til at forbedre elevernes læring på 0.-3. klassetrin. Alle indskolingsklasser modtager undervisning i skoleskak én time om ugen i et helt skoleår enten i matematik eller i understøttende undervisning efter Dansk Skoleskaks læringskoncept SKAK+MAT©.

Mere om projektet
Dansk og international forskning viser, at skoleskak har en gavnlig virkning på elevernes matematikkompetencer, men også på en lang række andre områder. Skoleleder på Horne Skole, Jørgen Jensen fortæller: “I skolecentret har vi allerede gode erfaringer med skak i skolen, og vi tror på, at undervisningen i skoleskak vil have en positiv effekt på elevernes matematiske kompetencer og læring, men også på deres evne til fordybelse, koncentration, planlægning osv. – kompetencer der er nødvendige i de fleste skolefag. Samtidig er skoleskak en anderledes og sjov måde at lære på, der forhåbentlig vil både motivere og engagere vores elever”.

Evaluering
I løbet af det kommende skoleår vil lærere og pædagoger fra Skolecenter Hirtshals få faglig sparring af konsulenter fra Dansk Skoleskak. Elevernes faglige og sociale udbytte evalueres for at afgøre, om projektet også skal udstrækkes til Hjørring Kommunes øvrige skoledistrikter.

Læs mere om SKAK+MAT©-projektet, om Dansk Skoleskak eller bestil gratis info-materiale.

Spørgsmål? Kontakt Programleder for Læring, Mikkel Nørgaard mikkel@skoleskak.dk / 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat