Skoleskak på ø-skoler

Skoleskak på ø-skoler

Møn, Thurø og Æro har i denne uge lært Dansk Skoleskak meget bedre at kende. På tre dage har projektmedarbejderne Jakob Aabling-Thomsen og Signe Rahn Johansen besøgt Møn Friskole, Møn Skole, Thurø Skole og Ærø Friskole for at invitere de fire ø-skoler med i Dansk Skoleskak.

Det tre-årige projekt ‘Skoleskak på Ø-skoler’ støttes af ‘A.P Møller og Hustru Christine McKinney Møllers Fond til almene Formaal‘. Projektet giver mulighed for, at udvalgte skoler på danske øer kan få en særlig hjælp til at komme i gang med skoleskak. Det kan eksempelvis være ved hjælp af skakmaterialer, skoleskaklærer-uddannelser, råd og vejledning samt deltagelse i stævner og internetkampe.

Det overordnede mål med projektet er at udvikle en fleksibel og bæredygtig model for skoleskak på ø-skoler. Dansk Skoleskak vil forsøge at imødekomme nogle af de udfordringer, som mange mindre danske øer står over for i forhold til at skabe attraktive aktiviteter for øens børn og unge samt at tiltrække tilflyttere.

Skoleskak er sjovt og lærerigt, det aktiverer deltagere på tværs af køn og alder og fungerer også godt i små elevgrupper. En øget inddragelse af frivillige, forældre, bedsteforældre og søskende i samspil med lærere og pædagoger skal være med til at sikre en god forankring af skoleskak på ø-skolerne.

Dansk Skoleskaks medarbejdere havde nogle rigtig gode dage på øerne, der forhåbentlig munder ud i, at der snart spilles skoleskak på både Møn, Thurø og Ærø.

Læs mere om projektet her.

Kontakt Jakob Aabling-Thomsen på aabling@skoleskak.dk, hvis du vil høre nærmere om projektet.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat