Skoleskak og inklusion i Slagelse

Skoleskak og inklusion i Slagelse

Dansk Skoleskak omtales positivt i Center for Skoles nyhedsbrev, 3. juni 2011. I artiklen, der er skrevet af Carina Stubager og skoleskaklærer på Nymarkskolen Mads Bilde Svendsen, understreges de gavnlige effekter ved at spille skoleskak – med udtalelser fra flere forældre.

Eksempelvis fortæller en forælder, hvorledes deres dreng, der går i 1. klasse, er blevet mere glad efter at været begyndt på skoleskak. Han havde tidligere tendens til voldsomme anfald når noget gik ham imod, men er i dag roligere og mere positiv. En anden dreng, der er mindre god til fysisk udfoldelse, har oplevet glæden ved konkurrence og succes gennem skoleskakken – og at dette har givet ham større selvtillid.

Carina Stubager havde tilfældigvis hørt om Dansk Skoleskak gennem medierne, og bestilte derefter vores infomateriale. Dette inspirerede hende til, sammen med Mads Bilde, at skrive om Dansk Skoleskaks arbejde, og de gavnlige resultater som vores indsats bygger på.

Artiklen afsluttes med en opfordring til, at melde skoler til skoleskak. Det er rart at konstatere, at budskabet om vores arbejde er begyndt at række udover vores egen indsats. Det kan i fremtiden inspirere til, at give den en ekstra skalle i den gode sags tjeneste..

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat