Skoleskak: Matematik i forklædning

Skoleskak: Matematik i forklædning

Brikkerne bevæger sig diagonalt, horisontalt, vertikalt eller i en halvfems grader vinkel på skakspillets sort hvide felter. Det oser af matematik, når der står skoleskak på skemaet på skoler landet over.

På skakbrættet må man aldrig gøre noget uden omtanke. Tværtimod. Man skal konstant vurdere, hvilke risici og muligheder ethvert træk kan medføre. Hvordan får jeg kongen bragt i sikkerhed? Med hvilket træk bringer jeg dronningen i spil? Hypoteser opstilles, løsninger afprøves og udfaldet evalueres. Man lærer hurtigt, at uanset om man er stormester eller nybegynder, voksen eller barn, så er en systematisk og undersøgende tilgang påkrævet, hvis man gør sig forhåbninger om at vinde.

Hos Dansk Skoleskak har vi tænkt dette unikke forhold ved skakspillet ind i læringskonceptet, SKAK+MAT®, ved at kombinere skoleskak og matematik i undervisningen.

SKOLESKAK PLUS MATEMATIK

I SKAK+MAT® kombineres skoleskak og matematik i undervisningen. Konceptet hjælper eleverne til at forstå og anvende matematiske begreber, der ellers ofte opleves som abstrakte. På skakbrættet konkretiseres begreberne, og problemløsning, mønstergenkendelse og talbehandling bliver mere håndgribeligt for eleverne.

I en række opgaver, udviklet som såkaldte minigames, der alle tager udgangspunkt i skakspillet, handler det om at gå undersøgende til værks. Det giver eleverne en række kompetencer, der er anvendelige ikke bare i matematiktimerne, men også i de øvrige skolefag og senere i livet. Skak i skolen giver ro på stolen, siger vi, fordi skoleskak forbedrer elevernes koncentrationsevne og lærer dem at tænke sig om og vente på, at andre tænker sig om. Det vil sige, at god skakopførsel langt hen af vejen er lige med ønskværdig skoleopførsel. I en tid hvor smartphones og sociale medier kæmper om elevernes opmærksomhed, lærer skoleskak dem at fokusere på én ting i længere tid ad gangen.

SKAK+MAT®-konceptets indflydelse på elevers matematiske kompetencer er undersøgt i den såkaldte Aarhus-undersøgelse, der vidste, at skoleskak har markant positiv effekt. Se og hør professor ved TrygFondens Børneforskningscenter, Michael Rosholm, fortælle om undersøgelsens opsigtsvækkende resultater.

DET SKAL VÆRE SJOVT AT BLIVE KLOGERE

Kombinationen af skoleskak og matematik er en ny og anderledes metode, skolerne kan tage i anvendelse, når de skal undervise i matematik eller understøttende undervisning. Det er en metode, der adskiller sig fra de fleste eksisterende metoder i grundskolen, hvor fokus ofte primært ligger på løsningen af færdighedsopgaver. Med Dansk Skoleskaks SKAK+MAT®-koncept udvikler eleverne evnen til at forholde sig undersøgende til matematiske problemstillinger, samtidig med de udvikler deres generelle indlæringskompetencer. Og så har de det sjovt – sammen.

SPØRGSMÅL?

Dansk Skoleskak kan skræddersy indsatser med SKAK+MAT®-konceptet til skoler og kommuner. Ønsker du at vide, hvilken forskel skoleskak kan gøre for eleverne på lige netop din skole?

Hent gratis infomateriale eller tag kontakt til Dansk Skoleskaks læringskonsulenter på laer@skoleskak.dk / +45 3049 0580.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat