SKOLESKAK INSPIRATION 7

SKOLESKAK INSPIRATION 7

Dansk Skoleskaks læringschef, Mikkel Nørgaard, har tidligere været månedens inspirationshistorie. Denne måned fortæller han om den nye læringsindsats Hjernen På Skemaet (HPS).

HVAD ER BAGGRUNDEN FOR HPS-INDSATSEN?

HPS-indsatsen sætter mental sundhed på dagsordenen. Indsatsen bygger videre på indsatsen ”Skoleskak For Alle” (SFA), hvorfra vi har gode erfaringer med at skabe inklusion for elever på kanten af de faglige og sociale fælleskaber.

Skoleverdenen har længe fokuseret på fysisk sundhed – med god grund – men der bliver slet ikke arbejdet med den mentale sundhed i samme grad. Skal jeg være lidt fræk, så taler alle om det, men hvem gør rent faktisk noget ved det i børnehøjde?

Det vil Dansk Skoleskak gøre. I samarbejde med Det Obelske Familiefond inviterer vi 40 skoler med børn og unge fra specialskoler/klasser til at arbejde med elevernes bevidsthed om mental sundhed, trivsel og kognitive kompetencer.

DER ER MANGE INDSATSER MÅLRETTET SKOLER, HVAD KAN HPS SÆRLIGT BIDRAGE MED?

Vi vil skabe et sprog om mental sundhed i børnehøjde, hvor eleverne helt konkret arbejder med deres tankemønstre og kompetencer – samtidig med at der bliver rig lejlighed til at tale om mental sundhed i et hverdagsperspektiv. Hvordan påvirker kost, søvn, motion og skærmtid vores mentale velbefindende? Og hvilken betydning har et godt fællesskab for den enkeltes mentale sundhed?

Skoleskak er et perfekt afsæt til at skabe de samtaler. Skakspillet har hverken tilfældigheder eller skjulte dagsordner, og spillet giver dig løbende feedback, da hvert træk har konsekvenser. Taber du, er du de erfaringer rigere, når du begynder et nyt parti.

HVORDAN KAN EN KONKRET LÆRINGSSITUATION I HPS SE UD?

Et konkret eksempel er fra en skole, hvor man introducerede elever med autismespektrumforstyrrelser til Arm & Hjerne-skak. Her nævner ”hjernen” en brik, fx løber, og ”armen” skal nu flytte den nævnte brik. ”Hjernen” må ikke røbe, hvilken løber den vil have ”armen” til at flytte eller hvorhen, og det kan give anledning til frustrationer, når ”armen” trækker anderledes, end ”hjernen” havde planlagt.

Det er et eksempel på en konkret situation, hvor vi kan tale om følelser og hvordan vi håndterer dem. Og det er ikke blot gavnligt næste gang eleverne spiller Arm & Hjerne-skak og skal tøjle frustrationer, det vigtigste er den transfer, der kan skabes til livet udenfor skakbrættet. Næste gang frustrationerne melder sig, er det måske en følelse, eleven kan genkende og kan arbejde med fremfor at reagere uhensigtsmæssigt? Den transfer er for mig essensen af hele HPS-indsatsen.

HVORNÅR ER HPS EN SUCCES?

Når vi har forankret skoleskak i bæredygtige teams på de 40 skoler, som er med i indsatsen, så er chancerne for en stor succes rigtig fine. Vi ved, at relationsprofessionelle kan skabe resultater og stærke historier med Dansk Skoleskaks programmer, og vi har al mulig grund til at tro, at det også kommer til at ske med Hjernen På Skemaet. Når først programmet er i gang til efteråret – så er det tid til at glædes over de mange beretninger om elever, der udvikler sig, bryder negative skolevaner og finder nye deltagelsesbaner sammen. Det er på de historier, vores succes til syvende og sidst skal måles.

VIL I  VÆRE MED I HPS?

Ansøg om deltagelse via Mit.Skoleskak.dk eller kontakt læringschef Mikkel Nørgaard, laer@skoleskak.dk / 2984 9874 eller Dansk Skoleskak 3049 0580.

Mikkel Nørgaard, læringschef i Dansk Skoleskak.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat