SKOLESKAK INSPIRATION 3

SKOLESKAK INSPIRATION 3

MÅNEDENS INSPIRATIONS-HISTORIE

Mikkel Nørgaard, læringschef i Dansk Skoleskak, deler ud af sine inspirerende oplevelser og erfaringer med skoleskak.

HVOR LÆNGE HAR DU VÆRET ANSAT I DANSK SKOLESKAK?

“Jeg har været ansat i Dansk Skoleskak siden 2009. År forinden havde jeg en tid som frivillig, og jeg søgte så en stilling omkring organisationens første store socialprojekt, “Bring minoriteterne i spil”, i 2009, hvor jeg blev ansat med Lars Hansen, der stadig er min kollega i dag. Vi var ansatte nummer 3 og 4.”

HVAD ARBEJDER DU MED I DANSK SKOLESKAK I DAG?

“Min stillingsbetegnelse er læringschef, og det meste af min tid går med kompetenceudvikling af lærere og pædagoger både i forhold til at styrke elevernes matematiske kompetencer og færdigheder og bruge skoleskak til at arbejde med inklusion og trivsel.”

HVAD FINDER DU INSPIRERENDE VED DIT ARBEJDE?

“Jeg synes det er voldsomt inspirerende at se, hvordan lærere og pædagoger uden noget særligt forhåndskendskab til spillet, men med en klar idé om, hvad der skal til for at skabe forandringer i børnenes liv, de kan tage de redskaber og værktøjer, som vi har givet dem og bruge dem til at skabe nogle deltagelsesbaner for nogle af de børn, der har det sværest i grundskolen.

Vi får en del tilbagemeldinger omkring elever, der er på kanten af især sociale fællesskaber, men også de faglige krav, som begynder at genopfinde sig selv. De begynder at få en ny forståelse af sig selv, fordi de får succesoplevelser her. De får en forståelse af, at der intet er i vejen med deres hoved, men at de lærer på andre måder, end deres kammerater gør. Det er vildt inspirerende, for det kan jo potentielt være livsforandrende for børn og unge”

HVAD VIL DU SIGE TIL DE LÆSERE, DER OVERVEJER AT STARTE MED SKOLESKAK?

“Hvis man er lærer eller pædagog og arbejder ude på en skole, og man overvejer at bruge skoleskak til at give bedre trivsel eller forstærke matematikkompetencerne, så vil jeg sige to ting. For det første så kom på Skoleskaklærer-uddannelsen® og få metodikken og fagligheden fra bunden. For det andet så få nogle kollegaer med, så du ikke skal stå som et fyrtårn alene, for sådanne fyrtårne har en tendens til at brænde ud. Start det i stedet som en teambaseret indsats. Det er både sjovere og mere inspirerende, og det giver altså også mere medvind, når man skal lægge skema og få skrevet ting ind i en årsplan, når man er flere som er interesseret i det og som har færdighederne til at bruge det i undervisningen.

KAN DU FORTÆLLE OM EN MINDEVÆRDIG OPLEVELSE FRA DIT ARBEJDE MED SKOLESKAK?

“Min seneste mindeværdige oplevelse, jeg har vældig mange, var da vi fornyligt selv var ude at undervise til en af vores BRAIN BOOSTER CAMPS. Der var en dreng i fjerde klasse, som havde tydelige udfordringer med at sidde stille og modtage kollektive beskeder. Han gjorde det klart fra start, at han ikke var interesseret. Der gik bare ikke ret lang tid før han kunne gøre rede for, hvor brikkerne starter på brættet og samtidig kom med de skarpeste pointer, når vi løbende samlede op fælles i klassen. Den dreng sluttede dagen af med at gå ud af døren med sin medalje og sit diplom og sige, at når han blev voksen, så vil han være underviser i skoleskak. Det synes jeg er en stor cadeau til skoleskak som metode, at man kan starte med så stor modvilje og slutte med så stor begejstring.”

Mikkel Nørgaard, læringschef i Dansk Skoleskak.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat