National Vidensdag

National Vidensdag

Vil du gerne have inspiration til en systematisk og professionel praksis med skoleskak via motivation og lyst til læring? Så er National Vidensdag om Skoleskak fredag den 19. maj på Hotel LEGOland i Billund med temaet ‘Skoleskak – en ny professionel praksis’ lige noget for dig.

A.P. Møller Fonden og Børnenes Hovedstad, Billund sætter sammen med Dansk Skoleskak, praktikere og forskere fokus på skoleskak og professionel praksis via spørgsmålene:

HVOR I HJERNEN SIDDER SKAK?

HVORDAN KAN SKOLESKAK STYRKE MINDSET, MOTIVATION OG LYST TIL LÆRING?

HVORDAN ARBEJDER MAN PROFESSIONELT MED LEG, LÆRING OG SKOLESKAK?

BLIV INSPIRERET

Til National Vidensdag får du som praktiker inspiration til en systematisk og professionel skoleskakpraksis med fokus på motivation og lyst til læring. Som beslutningstager, leder eller interesseret bliver du klogere på potentialerne i arbejdet med skoleskak som systematisk læringsmetode og hvorfor skoleskaks legende indlæring, er effektiv og relevant i arbejdet med at gøre alle elever lærings- og uddannelsesparate.

Kan du ikke vente på ny inspiration til arbejdet med skoleskak, så se hvordan lærer Peter Santa fra Horsens Byskole arbejder med skoleskak hos dem.

OPLÆGSHOLDERE

Professor og hjerneforsker Albert Gjedde fortæller hvor skakken egentlig sidder i hjernen og hvad man skal være opmærksom på i udviklingen af børns hjerner. Professor i læringspsykologi Barry Hymer formidler på et let forståeligt engelsk, hvordan man kan arbejde med growth mindset og motivation. Stormester og træner for verdensmesteren i skak, Peter Heine Nielsen fortæller om lysten til læring fra skoleskakspiller til Magnus Carlsen niveau. Lærer og fagligt fyrtårn Thorbjørn Bromann fra skoleskakteamet på Langhøjskolen i Hvidovre, fortæller hvordan de arbejder systematisk med skoleskak som læringaktivitet. Senior Knowledge Officer hos LEGO Foundation Per Havgaard holder oplæg om pædagogikken i legende læring som skoleskak, og hvordan det påvirker børns udvikling. Komiker Sebastian Dorset samler op på dagens begivenheder og pointer til hjemrejsen. Undervejs er der mad og drikke på det 5* konferencecenter.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat