Skoleskak i den nye folkeskole

Skoleskak i den nye folkeskole

Er din skole klædt på til den nye folkeskole?Fagbladet Børn og Unge bringer i dag en artikel (side 33) om Stensballeskolen i Horsens, der har gode erfaringer med skoleskak i praksis. Både de stille og de livlige børn har draget nytte af skoleskak, og lærere og pædagoger har set, hvordan inklusion, koncentration og styrket indlæring kan gå hånd i hånd med skoleskak.

Det hele startede med et ønske om at kunne tilbyde en aktivitet til de børn, der ikke tiltrækkes af fysiske idrætsaktiviteter. Skolen sendte derfor SFO-pædagog Karin Andersen på skoleskaklærer-uddannelse, og de har efterfølgende kunnet se den positive indvirkning, skoleskak har haft på skolens elever.

De meget livlige børn kunne fordybe sig, de stille børn fik nye roller som læremestre og der var en generel forbedring af koncentration og venskaber børnene imellem.

Hele artiklen fra Fagbladet Børn & Unge giver et godt indblik i, hvordan du kan køre skoleskak på din skole.

Dansk Skoleskak
info@skoleskak.dk


Live Chat