Skoleskak hjælper med at bygge fællesskab

Skoleskak hjælper med at bygge fællesskab

LUKAS BEDSTE DAGE I SKOLEN ER NÅR DER ER SKOLESKAK PÅ SKEMAET

Lukas går i 6. klasse på specialskolen Louiseskolen i Haderslev og har autisme. For Lukas og mange andre kan det nogle morgener være svært at komme i skole, men Lukas har fået mere motivation efter han er begyndt at spille skoleskak i skolen. Vi har interviewet Rie, som er mor til Lukas, og hun har i hvert fald lagt mærke til, at hun får en gladere dreng hjem de dage der er skoleskak på skemaet.

HVORDAN HAR LUKAS FORHOLD TIL SKOLEN ÆNDRET SIG EFTER HAN ER BEGYNDT AT SPILLE SKOLESKAK?

Det har i perioder været svært for Lukas at gå i skole. Det sværeste er at skulle afsted om morgenen, fordi det nogle dage er hårdt for ham at overskue undervisning en hel dag. Men efter Lukas er begyndt at spille skoleskak har han fået ny motivation til at komme afsted om morgenen, og jeg har en også en glad dreng når han kommer hjem igen. Lukas går i skole seks timer og ugen og kan bliver reguleret op og ned i timer efter behov. Når Lukas er blevet sat op i timer, så er det skoleskak der har været det foretrukne fag.

En anden ting ved skoleskak som Lukas er vild med er klassens to PLAYMASTERS®. Han synes det er fedt at det ikke altid er lærerne der underviser, men at det også er de her PLAYMASTERS® der fortæller og lærer fra sig. Lukas er faktisk rigtig gode venner med dem, og han har nogle gangehjulpet dem med at forberede sig på undervisning. Det er dejligt at skoleskak hjælper ham med at bygge et fællesskab på den måde.

HVAD KAN DU SOM FORÆLDRE MÆRKE, AT SKOLESKAK GIVER LUKAS?

Det giver Lukas en anden måde at være sammen med andre børn på, hvor han ikke skal forholde sig til en masse andre ting. Det er fedt at det bare fanger opmærksomheden, og samtidig bringer læring, og så giver det et afbræk fra det faglige som man kan have brug for en gang imellem. Skoleskak har været et godt værktøj til at lære ham at tænke fremad i hverdagen. Ligesom at lægge en strategi i sit skakspil, så begynder han at sammenkoble ting og se at der er en bestemt rækkefølge i en proces.

Når han gør sig klar om morgenen begynder han at tænke: ”Nu er jeg i gang med det her, så kan det være jeg skal sådan her næste gang.” Skoleskak hjælper ham også med at øve sig i at håndtere når der sker noget uventet. På brættet kan modspilleren lave et træk man ikke lige havde med i sine overvejelser, og så skal man tænke anderledes og lægge en ny plan. Og det gælder jo også i hverdagen.

SPILLER LUKAS OGSÅ SKOLESKAK HJEMME?

Han er blevet helt bidt af skakspillet, og vil rigtig gerne sætte mor skakmat. Vi har et rejseskakspil som vi købte sammen med en masse andre spil, men det blev først taget i brug efter han begyndte at spille skoleskak. Størrelsen på spillet er genialt, da vi ofte rejser med tog. Lukas slapper af når han har fokus på brættet, så det er rart at kunne have spillet med alle steder. Det gør også Lukas ikke bruger lige så meget tid på sin telefon.

HVAD VIL DET BETYDE FOR DIG OG LUKAS, HVIS HAN KAN FORTSÆTTE MED AT HAVE SKOLESKAK RESTEN AF SKOLETIDEN?

Det vil helt klart gøre det nemmere at gå i skole for ham. Lige nu spiller de to dage om ugen, og det er helt klart de to dage der er de bedste for ham. Så hvis han kan fortsætte med skoleskak, så ser jeg en glad dreng komme hjem fra skole.

Læs om vores indsats SFA – Skoleskak For Alle®, der henvender sig til udfordrede børn og unge, der har behov for ekstra støtte i undervisningen her: Skoleskak.dk/sfa

Støt Dansk Skoleskaks arbejde med at spille hjernen stærk hos børn og unge.

Caroline Fredensborg
caroline@skoleskak.dk


Live Chat